ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္အတြင္းေရာင္းခ်မယ့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ

javascript
ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း ေဆာက္လုပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ အစိုးရတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ၂၂၀၈ ခန္းကို အစိုးရ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္အတြင္း ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ျမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဌီးစီးဌာနက သိရပါတယ္။

‘စီမံကိန္း သံုးခုက တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအစီအစဥ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာ ၊ က်ပ္သိန္း ၁၂၀ ထက္မမ်ားတဲ့ေဈးနဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာ’ လို႔ျမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေအးက ေျပာပါတယ္။

ေရာင္းခ်မယ့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြကေတာ့ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္ ကေနာင္အိမ္ရာစီမံကိန္းက အခန္းေပါင္း ၈၄၀ ခန္း ၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္ ယုဇနတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အပိုင္း (၁)က ၈၆၄ ခန္း ၊ လိူင္သာယာျမိဳ႕နယ္ ေရႊလင္ပန္းအပိုင္း (၃) က ၅၀၄ ခန္း ၊ စုစုေပါင္း ၁၁၀၈ ခန္းေရာင္းခ်ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခန္းတန္ဖိုးေတြကေတာ့ ေျမညီထပ္ကို သိန္း ၁၂၀ သက္မွတ္ထားျပီး လက္ရွိမွာေတာ့ ေဈးႏႈန္းေတြညွိႏိႈင္းဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရက အခန္းေတြရဲ႕ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အမ်ားျပည္သူေတြကို ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာျဖစ္ျပီး က်န္ရွိတဲ့ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကိုေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အစိုးရဝန္ထမ္းေတြကို ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Source: The Modern

Facebook comments