ပိုင္ရိုက္လုပ္ငန္း အသိအမွတ္ျပဳလိုင္စင္ ကုမၸဏီ ၁၈ ခု ထပ္မံခြင့္ျပဳ

javascript
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ပိုင္ရိုက္ျခင္းလုပ္ငန္းအသိအမွတ္ျပဳ လိုင္စင္ကို ကုမၸဏီ ၁၈ ခုကို ထပ္မံခြင့္ျပဳေပးလိုက္ျပီလို႔ အင္ဂ်င္နီယာ (အေဆာက္အအံုဌာန) ရဲ႕သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။

ပိုင္ရိုက္ျခင္းလုပ္ငန္း အသိအမွတ္ျပဳ လိုင္စင္ရရွိတဲ့ ကုမၸဏီေတြက အရင္က ၂၅ ခုရွိတယ္ ။ လက္ရွိမွာေတာ့ ေနာက္ထပ္ ကုမၸဏီ၁၈ခုကို ခြင့္ျပဳေပးလိုက္တာေၾကာင့္ ၄၃ ခုရွိသြားျပီျဖစ္သည္။

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ခြင့္တင္ျပခ်က္ေတြကို ဌာနကအသိအမွတ္ျပဳ လိုင္စင္ရထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြကိုသာ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ပိုင္ရိုက္ျခင္း လုပ္ငန္းအသိအမွတ္ျပဳလိုင္စင္ လာေရာက္အေလၽွာက္ထားခ်င္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား ၾကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရး ပညာရွင္အဖြဲ႔ရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ ပူးတြဲတင္ျပေလၽွာက္ထားႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Source: The Modern

Facebook comments