ယခင္အစိုးရခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္း၊အဆိုးမွတ္ခ်က္ မေပးႏိုင္ေသးဟု မႏၲေလးတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

javascript

စီမံကိန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရ ရွိသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ စီမံ ကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အ ေကာင္း၊အဆိုးမွတ္ခ်က္မေပးႏုိင္ ေသးဘဲ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ အသံကုိနားေထာင္ဦးမည္ဟု မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘မႏၲေလးၿမိဳ႕ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္မွာ လုပ္ကိုင္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္ဆိုၿပီး သူတို႔ေျပာတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို နား ေထာင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႕က ဘာမွတ္ခ်က္၊ ဘာေကာက္ခ်က္မွ မေပးေသးပါဘူး။ ဒါေတြအားလံုးကို ဆက္ၿပီးေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာမယ္။ ဒါ ေတြအားလံုးဟာ အရင္အစိုးရနဲ႔ သေဘာတူထားတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရ လက္ထက္မွာ ခြင့္ျပဳထားတာမ ဟုတ္ပါဘူး’’ဟု ေဒါက္တာ ေဇာ္ ျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

စီမံကိန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေသာ္လည္း မည္သည့္နည္းျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေသာ ေျမေနရာအက်ယ္အ၀န္း စသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည့္ အေၾကာင္းအရာတို႔ကို နား ေထာင္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေမ ၂၅ ရက္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ လူမႈကူညီေရးပရဟိတအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး ေနာက္ အစိုးရအလႊဲအေျပာင္း ကာလ ေလးလေက်ာ္အတြင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ကြၽဲ ဆည္ကန္ကားႀကီး၀င္းအဆင့္ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းအပါအ၀င္ လုပ္ငန္းအမ်ားအျပားကို ဦးသိန္း စိန္အစိုးရက လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားခ် ထားေပးခဲ့သည္။

ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္မူ အေပၚမွ ေအာက္ေျခသို႔ အမိန္႔ေပးလုပ္ေစ သည့္ (Up to Down) စနစ္မဟုတ္ ေတာ့ဘဲ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ ျဖည့္ဆည္း ေပးမည့္ (Buttom-Up) စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေတာ့မည္ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕သစ္သည္ အစိုးရအ လႊဲအေျပာင္းကာလခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံ ကိန္းမ်ား အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေ၀ရရွိမႈ၊ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အက်ဳိး ရွိမႈစသည့္တို႔ကို ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအ ေျခစိုက္ IGC (Internation Growth Center) ၏ အကူအညီ ျဖင့္ စီမံကိန္းခြင့္ျပဳစာခ်ဳပ္မ်ား ျပန္လည္စိစစ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments