မဂၤလာဒံုႏွင့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အခန္း ၈,၀၀၀ ေဆာက္လုပ္မည္

javascript
အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ ရာမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ရာ မဂၤလာဒုံႏွင့္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား တြင္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာအခန္းေပါင္း ၈၀၀၀ အထိေဆာက္ လုပ္သြားမည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

"မဂၤလာဒံုနဲ႔ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းမွာ က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ခန္းေတြ ေဆာက္သြားမွာပါ။ ဘယ္ေနရာမွာ ေဆာက္ မယ္ဆိုတာ အတိအက် ေျပာလိုက္လို႔ က်ဴးေတြ အဲဒီေျမထဲ၀င္လာရင္ ျပႆနာႀကီးလာႏိုင္လို႔ ေျမေနရာမေျပာႏိုင္ပါဘူး။ အျမန္ဆံုးေဆာက္ ေပးသြားမွာပါ။ အခု စီမံကိန္းေတြ ဆြဲထားၿပီးပါၿပီ"ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က ေျပာသည္။

အမ်ားျပည္သူမ်ား အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေစရန္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေအာက္တန္ဖိုးရွိ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ မ်ားကို အဓိကဦးစားေပး ေဆာက္လုပ္သြားရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး၊ ဦး၀င္းခိုင္က ၫႊန္ၾကားထားၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ေျမေနရာ အမ်ားအျပားရွိေနသည့္ မဂၤလာဒံု ႏွင့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အိမ္ခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ စတုရန္းေပ ၄၀၀ က်ယ္၀န္းသည့္ ရွစ္ခန္းတြဲငါးထပ္ႏွင့္ ေျခာက္ခန္းတြဲ ေလးထပ္အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ရာ အေဆာက္အအုံတစ္လုံးလွ်င္ အခန္းေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ ထြက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ၈,၀၀၀ အထိထြက္ရွိႏုိင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါက်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာအခန္း မ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအစီအစဥ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ယုဇန၊ ကေနာင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ာမွ တိုက္ခန္း မ်ားကို အစိုးရ သစ္လက္ထက္ ပထမရက္ ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္း အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

"လက္ရွိေျမေနရာ အေနအထားအရ ဒဂံု ဆိပ္ကမ္းက အရင္ေဆာက္ဖို႔မ်ားတယ္။ အခု အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာစလုပ္မယ့္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ေအာက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းသစ္ျဖစ္တယ္၊ က်ဴးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း စီမံကိန္းေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းမယ္လို႔ ေျပာထားတာ ရွိပါတယ္"ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ (ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး)မွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးယုခိုင္ က ေျပာသည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ကာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအစီအစဥ္ျဖင့္ မဲႏိႈက္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေရာင္းခ်ေပးခဲ႔သလို မဲေပါက္ ထားသူမ်ားကိုလည္း အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ၀ယ္ယူခြင့္ျပဳထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး၏ ၄၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းကို ကနဦးသြင္း ေဈးအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ေငြေပးသြင္းေစသည့္အတြက္ အမွန္တကယ္ အိမ္ရာလိုအပ္သူမ်ား၏ လက္၀ယ္သို႔ မေရာက္ရွိခဲ႔သည့္အျပင္ မဲႏိႈက္ ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူသည့္ စနစ္ကိုလည္း လက္ရွိ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေရႊလင္ပန္းတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာတြင္ တုိက္ခန္း၀ယ္ယူရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သူ ေဒၚဥမၼာျမင့္က ေျပာသည္။

"ကြ်န္မ ပင္စင္သြားရင္ေတာင္ ေနဖို႔ အိမ္ ခန္းမရွိပါဘူး။ အခုလည္းငွားေနရတာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္တုန္းက တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ ေလွ်ာက္လႊာေခၚတိုင္းလည္း တင္ခဲ့ေပမဲ့ မဲမေပါက္ခဲ႔ပါဘူး။ ဟိုတေလာက သတင္းစာမွာ ေရႊလင္ပန္းမွာ မဲေပါက္ၿပီးေပမဲ့ အိုးအိမ္ကို လာမဆက္သြယ္တဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနေၾကာင္း ဖတ္ လိုက္ရပါတယ္။ မဲႏိႈက္ေရာင္းတဲ့ စနစ္ေတြ၊ ကနဦးသြင္းေဈးျမင့္ေနတဲ့ကိစၥေတြကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ အခန္း ၈,၀၀၀ ကိုလည္း အမွန္ တကယ္ ေနစရာမရွိတဲ့လူေတြကိုပဲ ရေစခ်င္ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေနထိုင္သူ ၅ ဒသမ ၂၁ သန္းရွိၿပီး အိမ္ရာ လိုအပ္သူ ၁ ဒသမ ၈ သန္းခန္႔အထိရွိေန သည္။ ႏွစ္စဥ္အိမ္ခန္းေပါင္း တစ္သိန္းခန္႔အထိ ျဖည့္ဆည္းတည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကေဆာက္ လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားက ျဖည့္ဆည္းတည္ေဆာက္ႏိုင္မႈမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အိမ္ခန္းေပါင္း ၃၀,၀၀၀ ခန္႔သာ ရွိသည္ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနက ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည္။

Source : Myanmar Times

Facebook comments