မတၱရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရက္ ၁ဝဝ စီမံခ်က္ကာလအတြင္း ေက်းရြာေျမငွားဂရန္ ထုတ္ေပးနိုင္ေရး ညိွနိွဳင္းစည္းေဝး က်င္းပ

javascript

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ လမိုင္းေက်းရြာ အုပ္စု၊ မႀကီးကုန္းေက်းရြာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ရက္ ၁ဝဝ စီမံခ်က္အျဖစ္ ေက်းရြာေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးနိုင္ေရး ညိွႏွိဳင္း အစည္းအေဝးကို ေမ ၂၃ ရက္ နံနက္ ၁ဝနာရီက ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။


မႀကီးကုန္းေက်းရြာအား ေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးနိုင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ေက်းရြာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၊ ၿမိဳ႕နယ္လ်ွပ္စစ္မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ လမ္းဦးစီးဌာနတို႔မွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး သတ္မွတ္ထား သည့္ ရက္ ၁ဝဝ စီမံခ်က္ကာလအတြင္း အခ်ိန္မီၿပီးစီးေရးႏွင့္ စီမံခ်က္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ေရး တို႔ကို ညိွႏိွဳင္းေဆြးခဲ့ၾကသည္။


မတၱရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးနိဳင္ရန္ေဆာင္ရြက္မႈမွာမႀကီးကုန္းေက်းရြာသည္ ဒုတိယ အႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္တြင္ လေကၠာင္းႀကီးေက်းရြာအုပ္စု သေျပပင္ကုန္းေက်းရြာေန ျပည္သူမ်ား သို႔ ေက်းရြာ ေျမငွားဂရန္ ထုတ္ေပးနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Source: MOI Webportal Myanmar

Facebook comments