သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ေျမမ်ား ေမလလယ္တြင္ စတင္၍ ငွားရမ္းခေစ်းတက္

javascript
သီလဝါအထူးစီးပြားေရး ဇုန္အတြင္း ေျမငွားရမ္းခေစ်းျမင့္ တက္သြားေၾကာင္းသီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အမ်ားပိုင္
ကုမၸဏီမွ သတင္းရရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီက သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေျမေစ်းသည္ တစ္ေပပတ္လည္လွ်င္ ေဒၚလာ ၇၀ ေက်ာ္သာရွိခဲ့ရာမွ ေမလလယ္ မွစတင္ၿပီး ေဒၚလာ ၈၀အထိ ေစ်း တက္သြားေၾကာင္း သီလဝါအထူး စီးပြားေရးဇုန္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးသိန္းဟန္က ေျပာသည္။

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း(က)စီမံကိန္းရွိ ေျမကြက္ ၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို ကုမၸဏီ ၆၉ ခုသို႔ ေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္သည္။
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ တြင္ ႏုိင္ငံျခားမွ လာေရာက္ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားျပား လာ၍ ယခုကဲ့သို႔ ေစ်းျမင့္တက္ လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

‘‘ဒီဇုန္မွာက လမ္းမႀကီးေပၚ မွာရွိတဲ့ စက္႐ံုေျမငွားရမ္းေစ်းနဲ႔ လမ္းသြယ္ေစ်းနဲ႔ေတာင္ မတူဘူး ကြာတယ္’’ဟု သီလဝါတြင္ ဂ်ပန္ ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။လက္ရွိ သီလဝါအထူးစီးပြား ေရးဇုန္ ပထမအဆင့္ ေျမအက်ယ္ အဝန္း ဟက္တာ ၄၀၀ တြင္ ေျမဧရိယာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ငွားရမ္းထား ၿပီးျဖစ္ကာ စက္႐ံုေပါင္း ၆၁ ႐ံုအား လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ ငွားရမ္းထားေၾကာင္း သီလဝါအထူး စီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္သည့္ အခ်က္အ လက္မ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ တြင္ ေအာ္ဒီယုိ(စပီကာ)ထုတ္ လုပ္သည့္ စက္႐ံု၊ အ႐ုပ္ထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ံု၊ လက္အိတ္ထုတ္ သည့္စက္႐ံု၊ ဘူးခြံထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံု အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လည္ပတ္ကာ တင္ပို႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ တြင္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လုပ္ငန္းစတင္ သည္မွစ၍ သံုးႏွစ္အခြန္ကင္း လြတ္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ကာ ေျမငွား ရမ္းပါက ႏွစ္ ၆၀ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို ငွားရမ္းရမည္ဟု သတ္မွတ္ထား သည္။

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာက ၅၁ ရာ ခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ၄၉ ရာ ခိုင္ႏႈန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္စီမံကိန္းျဖစ္ ၿပီး အဆိုပါေျမကြက္ဝယ္ယူမႈမ်ား ထဲတြင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားက ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ပါဝင္ၿပီး က်န္ရွိ သည့္အပင္း(ခ)စီမံကိန္းကို ၂၀၁၇ ၌ စတင္ေရာင္းခ်ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သီလဝါအထူးစီးပြားေရး ဇုန္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးသိန္းဟန္က ေျပာ သည္။

‘‘အခုလည္ပတ္ေနတဲ့စက္႐ံု ေတြက ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ ျပည္ပ တင္ပို႔တဲ့ ပစၥည္းေတြထုတ္တဲ့ စက္႐ံုေတြပါပဲ။ က်န္တဲ့အပိုင္းကို ေတာ့ အထူးစီးပြားေရးဇုန္နဲ႔ ကိုက္ ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္’’ ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

အဆိုပါကုမၸဏီ ၆၉ ခုအနက္ကိုးခုမွာ စက္႐ံုေဆာက္လုပ္၍ စတင္လည္ပတ္ေနၿပီး ကုမၸဏီ ၂၇ ခုမွာ စက္႐ံုေဆာက္ လုပ္ေနကာကုမၸဏီ၃၃ခုမွာစက္႐ံုေဆာက္လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီဟု ဆိုသည္။

လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ တ႐ုတ္၊ တိုင္ေပ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဗီယက္နမ္၊ ထုိင္း၊ မေလးရွား၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ဆြီဒင္ ႏုိင္ငံတို႔မွ ျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါ ကုမၸဏီမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ သီလဝါ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္ (MT SH)က ၂၀၁၅ မတ္လ ၃၁ ရက္ အထိ အျမတ္ေငြ က်ပ္ ၁၆ ဘီလီ ယံရရွိခဲ့သျဖင့္ အစုရွယ္ယာရွင္ မ်ားအား ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ အ ျမတ္ေဝစုအျဖစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္၌ ရွယ္ယာတန္ဖိုး၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခြဲေဝေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၁၆ ေမလ ၂၀ ရက္တြင္ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ ခ်ိန္း၌ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

ယခုအေကာင္အထည္ေဖာ္ မည့္ အပိုင္း(ခ) စီမံကိန္းအတြက္ အစုရွယ္ယာမ်ားထုတ္ေရာင္း မည္မဟုတ္ေၾကာင္း MTSH ဥကၠ႒ဦးဝင္းေအာင္က ေျပာသည္။

မူလတည္ေထာင္သူမ်ားျဖစ္ သည့္ ကုမၸဏီကိုးခုက MTSH အ မ်ားပိုင္ကုမၸဏီတြင္ အစုရွယ္ယာ အားလံုး၏ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ ေသာ အစုရွယ္ယာ ၃ ဒသမ ၉ သန္းပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး အမ်ားျပည္ သူအား က်န္ရွိသည့္ ၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္ ၂ ဒသမ ၁ သန္း ေရာင္း ခ်ခဲ့သည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments