ျမစိမ္းေရာင္ စီမံကိန္းကို ေက်းရြာေပါင္း ၂၁ဝဝ ေက်ာ္တြင္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေငြက်ပ္သန္း ေပါင္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ အသံုးျပဳသြားမည္

javascript

ျမစိမ္းေရာင္ စီမံကိန္းကို ေက်းရြာေပါင္း ၂၁ဝဝ ေက်ာ္တြင္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္  ေငြက်ပ္သန္းေပါင္းေျခာက္ေထာင္ ေက်ာ္အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ယင္းစီမံကိန္းကုိ ေနျပည္ ေတာ္အပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၅ ခုတို႔တြင္ ယခုဘ႑ာ ႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာဇာနည္ မင္းက ေမ ၁၂ ရက္တြင္ ေျပာသည္။ ''စီမံကိန္းအတြက္ တာဝန္ရွိတဲ့အစိုးရအဖြဲ႕ေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႕ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြကြင္းဆင္းၿပီး ေက်းရြာ ေတြကိုေရြးခ်ယ္ေနပါတယ္''ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။


ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းသည္ အရင္းမေပ်ာက္ လည္ပတ္ရန္ပံုေငြ ထူေထာင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ရန္ပံုေငြမွတစ္ရြာလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၃ဝဝ မတည္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး  ယင္းေငြေၾကးပမာဏကုိ အမ်ားသေဘာ တူေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေက်းရြာေကာ္မတီကစီမံခန္႔ခြဲၿပီး ေက်းရြာလူထုကို အတိုးႏႈန္းသက္သာ စြာျဖင့္ ေခ်းေငြခ်ေပးျခင္းျဖစ္ကာ အတိုးႏႈန္းသည္ တစ္လလွ်င္အနည္းဆံုး ျပား ၅ဝ မွအမ်ားဆံုးတစ္က်ပ္၊ ျပား ၅ဝ အတြင္း မွာသာရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသူတစ္ဦးက ''ကြၽန္မတို႔ေလ့လာခဲ့တဲ့ေန ရာေတြမွာေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈရရွိတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေက်းရြာ ေတြ က တျဖည္းျဖည္း မ်ားလာတဲ့အ တြက္ ဝန္ထမ္းအင္အားလိုအပ္မႈ ေတြရွိလာမယ္။ ေက်းရြာအေရအ တြက္မ်ားလာတာနဲ႔ စီမံကိန္းကို Follow up လုပ္ႏိုင္မႈ နည္းသြား ႏိုင္တယ္။''


''ဒါဆိုရင္စီမံကိန္းရဲ႕ ေအာင္ ျမင္ေနမႈကေလ်ာ့က်သြားႏုိင္တယ္။  အရင္စလုပ္တဲ့အခ်ိန္ကဆိုရင္ ဒီစီမံကိန္းကိုမသိၾကဘူး။ အခုေနာက္ပိုင္းေတာ့ ဒီစီမံကိန္းကို သိလာၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီစီမံကိန္းကို ေသခ်ာ နားလည္ သေဘာေပါက္ဖို႔ဆိုရင္ ေတာ့ ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြကို Awareness ေတြေပးဖို႔ လိုအပ္ေန ေသးတယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ အဓိကက ေတာ့ ေက်းရြာေတြေရြးခ်ယ္တဲ့အခါမွာ တကယ္အခက္အခဲျဖစ္ေန တဲ့ေက်း ရြာေတြကို ရေစခ်င္တာပါ''ဟုေျပာသည္။


အဆိုပါစီမံကိန္းကို ေနျပည္ ေတာ္တြင္ေက်းရြာ ၂ဝ ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၆၃ ရြာ၊ ကယားျပည္နယ္တြင္ေက်းရြာ ၂ဝ၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ေက်းရြာ ၈ဝ၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေက်းရြာ ၆ဝ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသ ႀကီး တြင္ေက်းရြာေပါင္း ၁၄ဝ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေက်းရြာ ၃ဝ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေက်းရြာ ၂၄ဝ၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေက်းရြာ ၁၆၅ရြာ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၇၈ရြာ၊ မြန္ျပည္နယ္ တြင္ေက်း ရြာ ၃ဝ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေက်းရြာ ၁ဝ၄ ရြာ၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ေက်းရြာ ၆ဝ၊ ရွမ္း ျပည္နယ္တြင္ေက်းရြာ ၄၂ဝ၊ ဧရာ ဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ေက်းရြာ ၃၉ဝ ႏွင့္  စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အလြန္လုိ အပ္ေနသည့္ ေက်းရြာ ၁ဝ၇ ရြာတုိ႔တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းကုိ ၂ဝ၁၄ -၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ လာခဲ့ရာ ေက်းရြာေပါင္း ၅၂ဝဝ ေက်ာ္ တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source:Yangon Media Group

Facebook comments