ေနျပည္ေတာ္မွာ ေျမဂရန္ေလွ်ာက္ဖို႔ ျခံခတ္ ၊ ပြဲစားနဲ႔ ေတာင္သူထိပ္တိုက္ေတြ႔

javascript
ေနျပည္ေတာ္မွာ အခုေနာက္ပိုင္း ေတာင္သူန႔ဲ႔ ေျမပြဲစားေတြပါ ဂယက္ရိုက္လာတဲ့ ျပႆနာေတြ ျဖစ္လာၾကတယ္လို႔ အိမ္ျခံေျမပြဲစားလုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕က သိရပါတယ္။
ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေရႊလက္ပံ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းက ဦးေက်ာ္စြာျမင့္က ‘အခုဟာက ဦးတို႔ပြဲစားေတြနဲ႔ ေတာင္သူေတြပါ ျပႆနာတက္ေနၾကတာ ၊ ေျမဂရန္ေလွ်ာက္ဖို႔ အဲဒီျခံကြက္ကို သံဆူးၾကိဳးခတ္ရမယ္ ၊ ကြန္ကရစ္တိုင္အုတ္ခံဖိနပ္ေတာ့ ခံထားရမယ္ ၊ အဲဒီေျမကြက္မွာ သံဆူးၾကိဳးသြားခတ္တာနဲ႔ ေတာင္သူက လာကန္႔ကြက္ေတာ့တာပဲ’ လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေျမဂရန္ေလွ်ာက္ခ်င္တဲ့ ေျမပိုင္ရွင္အမ်ားစုဟာ သံဆူးၾကိဳးခတ္တာ ၊ ကြန္ကရစ္တိုင္ေဆာက္လုပ္တာေတြကို ပြဲစားအမ်ားစုကို လႊဲအပ္ျပီး လုပ္ခိုင္းတာေၾကာင့္ ပြဲစားနဲ႔ ေတာင္သူျပႆနာေတြ ျဖစ္ေနၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
‘အဲဒီလို ေတာင္သူက လာတားေတာ့ မႈလေရာင္းခဲ့တဲ့ ေျမပိုင္ရွင္ကိုလွမ္းေမးရတယ္ ၊ အဲဒီေတာ့သူတို႔ကလဲ ထိုက္သင့္တဲ့ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့တာေၾကာင့္ စည္ပင္မွာတိုင္လိုက္ ၊ အမႈဖြင့္လိုက္လို႔ေျပာတယ္ ၊ အမႈဖြင့္တယ္ ၊ တရားရင္ဆိုင္ရတယ္ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ ေပးဆပ္ရတဲ့ အခိ်န္က မနည္းဘူး ၊ ဦးတို႔ကေတာ့ မတိုင္ဘူး ၊ အဲဒီေတာ့လုပ္ငန္းေတြက ရပ္တန္႔ေနျပန္ေရာ’ လို႔ဦးေက်ာ္စြာျမင့္က ေျပာပါတယ္။

ေျမကြက္ေတြကို ဝယ္ထားတဲ့သူေတြဟာ အစိုးရဆီကို တရားဝင္ပိုက္ဆံသြင္းျပီးသားအကြက္ေတြ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေျမဂရန္ေလွ်ာက္ဖို႔ျပဳလုပ္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
ေနျပည္ေတာ္တည္ေဆာက္စဥ္က ေတာင္သူေတြဆီက ေျမယာကို သိမ္းဆည္းျပီး နစ္နာေၾကးမျဖစ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ခဲ့တဲ့အကြက္ေတြရွိသလို ေလ်ာ္ေၾကးမရရွိခဲ့တဲ့ ေတာင္သူေတြလည္းရွိပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ေျမဂရန္ေလွ်ာက္ျပီး နာမည္ေဖာက္တဲ့သူေတြနဲ႔ ျပႆနာေတြျဖစ္ေနၾကတာလို႔ သိရပါတယ္။

Source : The Modern

Facebook comments