က်ဴးမ်ားဖယ္ရွားသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က အဘယ္ေၾကာင့္ မတားဆီးရသနည္းဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းထုတ္

javascript

 ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဆင္းရဲသား ျပည္သူမ်ားအေပၚ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားဟု စြပ္စြဲကာ တရား႐ံုးအမိန္႔ဒီဂရီမပါဘဲ ေနအိမ္မ်ားအား  အၾကမ္းဖက္ဖယ္ရွားခဲ့သည့္ လုပ္ရပ္အေပၚ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ရင္း တပ္ဖြဲ႕မ်ားက အဘယ္ေၾကာင့္ တားဆီးအေရးယူျခင္း မျပဳခဲ့သ နည္းဟု ေမလ ၁၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌးဦးက ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။


ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဒဂံု ၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း၊ မဂၤလာဒံုႏွင့္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မရွိဆင္းရဲသား ျပည္သူမ်ားအေပၚက်ဴးေက်ာ္သူမ်ားဟု စြပ္စြဲကာ တရား႐ံုးအမိန္႔ ဒီဂရီမပါရွိဘဲ ေနအိမ္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္အင္အားသံုးၿပီး ဖ်က္ဆီးဖယ္ရွားခဲ့၍ ျပည္သူအမ်ား အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ အေျခပ်က္၊ အေနပ်က္ ဘဝမ်ား ပ်က္ေစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္သူ႔ ရဲတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားက အဘယ္ေၾကာင့္ တားဆီးအေရးယူျခင္း မျပဳခဲ့သနည္းဟု ၎က ေမးခြန္း ထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါေမးခြန္းကို ျပည္ထဲ ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္စိုးက သက္ဆိုင္ရာ တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ အစည္း အေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ဖယ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ရဲတပ္ဖြဲ႕က တားဆီးအေရးယူရန္မရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖ ၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္ အဆိုပါ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ တရား႐ံုးအမိန္႔ ဒီဂရီပါရိွရန္ မလုိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ တိုင္းေဒသ ႀကီးနယ္ေျမအတြင္းရွိ အစိုးရပိုင္ ေျမမ်ားအေပၚမွာ က်ဴးေက်ာ္တဲ မ်ား ဖယ္ရွားရွင္းလင္းမႈကို ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီ ဖယ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕က ပတ္သက္ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ႏွင့္ တား ဆီးအေရးယူရန္ မရွိသည့္အတြက္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ တာဝန္အရ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအ ၾကား တစ္စံုတစ္ရာ ထိခိုက္နစ္ နာမႈမရွိေစေရး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ ဖြဲ႕က လံုၿခံဳေရးအရ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့မႈသာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္’’ဟု ဒုဝန္ႀကီး က ေျပာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဒုဝန္ႀကီး၏ ေျဖၾကားခ်က္ကို ေမးခြန္းရွင္က ထပ္ဆင့္ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ သည္။

‘‘ကုမၸဏီပိုင္၊ ပုဂၢလိကပိုင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရထားတဲ့ ေျမေတြေပၚ က ႏိုင္ငံသားေတြပိုင္တဲ့ အိမ္ေတြ ကို အၾကမ္းဖက္ ဖယ္ရွားတဲ့ကိစၥ သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိတဲ့အတြက္ အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉၈ အရ ပ်က္ျပယ္ ေနတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြသာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဥပေဒနဲ႔မညီပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ညီၫြတ္မႈမရွိတဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေနာက္ေနာင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ရွိ၊ မရွိဆိုတာေတြလည္း ေမးျမန္းလိုပါတယ္’’ဟု ဦးေဌးဦးက ေမးျမန္းသည္။

‘‘ဒီေမးခြန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သက္ဆိုင္ရာေျမမ်ားကို က်ဴး ေက်ာ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ အစိုးရပိုင္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ ျခင္း၊ ပုဂၢလိကပိုင္ေျမအျဖစ္ သတ္ မွတ္ျခင္းေတြကို သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဥပေဒျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၎တို႔ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚမွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေပၚမွာ တာဝန္ ေပးအပ္မႈအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ရဲ႕ လံုၿခံဳမႈ၊ အကာအကြယ္ရရွိမႈကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားအပ္ ပါတယ္’’ဟု ဒုဝန္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ပတ္က အျမန္လမ္းရွိ က်ဴးေက်ာ္မ်ားအား အင္အားသံုး ဖယ္ရွားခဲ့မႈသည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီ၊ မညီ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ ဦးက ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ရာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖယ္ရွားခဲ့ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့၍ ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

Source: 7daydaily

Facebook comments