ဥပေဒသစ္အရ အခြန္ေပးေဆာင္ရျခင္းေၾကာင့္ တာခ်ီလိတ္အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ ေအးေန

javascript
တာခ်ီလတ္အိမ္ျခံေျမေျမေဈးကြက္အတြင္း ၂၀၁၆ခုႏွစ္ အေကာက္ခြန္ဥပေဒအသစ္အရ အရင္ထက္ အခြန္ပိုမိုေပးေဆာင္ရတာေၾကာင့္ ေဈးကြက္အတြြင္း အေရာင္းအဝယ္ေအးေနေၾကာင္းအိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူေတြထံက သိရတယ္ ။
‘အခြန္ဥပေဒအသစ္အရဆိုရင္ ေျမကြက္ရဲ႕ ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းသြင္းရမွာ ၊အခြန္ေငြကို
ဝယ္သူကသြင္းရမွာဆိုေတာ့ ေျမေဈးကလက္ရွိေပါက္ေဈးထက္ ေဈးေတြပိုတက္လာတယ္ထင္ရေတာ့ ဝယ္တဲ့သူေတြက အဝယ္ရပ္သြားတယ္ ၊ေပါက္ေဈးက က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ဆိုရင္ က်ပ္သိန္း ၁၅၀ ေလာက္ကအခြန္ထပ္ေပးရမယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္သူမွမဝယ္ခ်င္ၾကေတာ့ဘူး၊ဒါေၾကာင့္ေဈးကြက္ေအးသြားတာပါ ‘ လို႕တာခ်ီလိတ္အိမ္ျခံေျမဝန္ေဆာင္မႈအသင္းက ေကာ္မတီဝင္ဦးဝင္းေက်ာ္က ေျပာပါတယ္ ။
အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္အတြင္း အရင္ကအခြန္ေငြငါးရာခိုင္ႏႈန္းသာေပးသြင္းရေပမဲ့ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုအေကာက္အခြန္ဆိုင္ရာ ဥပေဒသစ္အရ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကို ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းေပးသြင္းရမွာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္ေအးစက္ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္ ။
‘အေရာင္းအဝယ္လုပ္ထားတဲ့အိမ္ကို နာမည္ေပါက္နဲ႔လုပ္ဖို႔ဆိုရင္ အခြန္ေဆာင္ရမယ္ ၊အခြန္မေဆာင္ဘူး ၊အမည္ေပါက္မေျပာင္းဘူးဆိုရင္ ေျမယာအရႈပ္အရွင္းေတြပါ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ ၊ေျမေဈးနဲ႔အခြန္ေဈးေပါင္းရင္ ေျမကြက္တစ္ကြက္ ေပါက္ေဈးက ေလးပုံတစ္ပုံေလာက္ တက္သြားတယ္ ၊ဒါေၾကာင့္္ေဈးကြက္္ေအးေနတာပါ ‘လို႔အိမ္ျခံေျမဝယ္ေရာင္းလုပ္သူ ကိုဖိုးသာကေျပာပါတယ္ ။
ျပည္ေထာင္စုအေကာက္ခြန္ဆိုင္ရာဥပေဒသစ္အရ ေျမငွါးရမ္းျခင္း ၊အေဆာက္အအုံငွါးရမ္းျခင္း ၊အခန္းငွါးရမ္းျခင္းတို႔မွ ရရွိတဲ့ စုစုေပါင္းငွါးရမ္းခ ရေငြအေပၚ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဝင္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ရမွာျဖစ္ျပီး ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္အားဝယ္ယူျခင္း ၊တည္ေဆာက္ျခင္း ၊ရယူျခင္း အတြက္ အသုံးျပဳတဲ့ဝင္ေငြမွ က်ပ္ေငြတစ္က်ပ္မွ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ အတြင္း ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးသြင္းရမွာျဖစ္ျပီး က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ မွက်ပ္သိန္း ၅၀၀၀အတြြင္း ဝင္ေငြခြန္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးသြင္းရမွာျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္ ။
‘ဟိုေန႕ကဆိုရင္ ဝယ္သူနဲ႕ေရာင္းသူေဈးႏႈန္းညိွျပီးမွ အခြန္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးသြင္းမွ နာမည္ေပါက္ရမယ္ဆိုလို႕ ဝယ္တဲ့သူကမဝယ္ဘဲ ပြဲပ်က္သြားတယ္ ၊အိမ္ဝယ္တဲ့သူေနနဲ႔လဲ ဟုတ္ပါတယ္ ၊ဝယ္ျပီး ေတာ့မွ ကိုယ့္နာမည္ေပါက္ခ်င္ၾကတာေပါ့ ၊အမည္ေပါက္မေျပာင္းထားရင္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ ျပသနာတက္လာႏိုင္တယ္၊အမည္ေပါက္စာရြက္စာတမ္းလုပ္ဖို႕ဆိုရင္ အခြန္ေငြေပးသြင္းရမယ္ဆိုေတာ့ ေဈးႏႈနး္ၾကည့္ျပီး အေရာင္းအဝယ္မျဖစ္တာေတြမ်ားလာတယ္ ‘ လို႔အိမ္ျခံေျမဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္ ။

ျမန္မာႏိုင္ငံအိ္မ္ျခံေျမလုပ္ငန္းရွင္အသင္းနဲ႕သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီးဌာနတို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ဖို႕စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။တာခ်ီလတ္အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္အတြင္း ျမိဳ႕တြင္းရပ္ကြက္ေတြမွာ ေဒသသုံး ထိုင္းဘတ္သိန္း ၂၀မွ ေနရာအလိုက္ ထုိင္းဘတ္သိန္း၅၀ေက်ာ္အထိ ေဈးႏႈန္းေတြရွိေၾကာင္း ၊အခုအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္မႈေတြမွာ တိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္ ၊အရင္ေက်းရြာေတြ အတြင္း ဂရန္ အမည္ေပါက္မဟုတ္ဘဲ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြရဲ႕ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္သာအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္တာေတြရွိျပီး စာရြက္စာတမ္းအျပည့္အစုံ မဟုတ္သျဖင့္ ေျမကြက္ေတြမွာ ေျမယာအရႈပ္အရွင္းေတြျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ကိုင္သူေတြထံကသိရပါတယ္ ။

Source :The Kumudra

Facebook comments