အင္ႏိုစီးတီး စီမံကိန္း ၂၀၁၈ တြင္ အၿပီးသတ္ တည္ေဆာက္မည္

javascript
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕ နယ္မွ ယခင္ပါရမီယာဥ္ရပ္နား ၀င္းေနရာတြင္ အထပ္ ၃၀ ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားပါ၀င္မည့္ အဆင့္ျမင့္ လူေနအိမ္ရာႏွင့္ေစ်း ၀ယ္စင္တာ အင္ႏိုစီးတီး စီမံကိန္း ကို ၂၀၁၈ ၌ အၿပီးသတ္ တည္ ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

အဆုိပါစီမံကိန္းကို မူလေျမ ပိုင္ဆိုင္သူ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦး ပိုင္လီမိတက္က ေျမ ၇ ဒသမ ၆၂၉ ဧကေပၚတြင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ အင္ႏိုစီးပြားေရးအုပ္စု ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ သည္။ 

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ပါရမီ လမ္းႏွင့္ ေ၀ဇယႏၲာလမ္းေထာင့္ရွိ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ေျမ (ယခင္ပါရမီကားႀကီး၀င္းေနရာ) တြင္ အဆုိပါစီမံကိန္းကို ေမလ ပထမပတ္၌ စတင္တည္ေဆာက္ မည္ျဖစ္သည္။

လူေနအိမ္ခန္း ၂၁၆ ခန္းပါ အထပ္ ၃၀ ျမင့္ အေဆာက္အအံုႏွစ္ လံုး၊ လူေနအိမ္ခန္း ၁၀၄ ခန္းပါ ၂၉ ထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု သံုး လံုး၊ ၁၃ ထပ္ျမင့္ ဟိုတယ္တစ္လံုး ႏွင့္ ေစ်း၀ယ္စင္တာအပါအ၀င္ အဆင့္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိ တက္က ပထမဆံုး လုပ္ေဆာင္ သည့္ အဆင့္ျမင့္စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို ယခုလကုန္တြင္ စတင္ မည္ျဖစ္သည္။

ယခု စီမံကိန္းကို မူလက ၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္က စတင္တည္ ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ယခု ၂၀၁၆ ေမလမွသာ စတင္မည္ျဖစ္ သည္။ယခုစီမံကိန္းသည္ ေတာင္ ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၏ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အႀကီး မားဆံုး ျဖစ္လာမည့္စီမံကိန္းတစ္ ခုျဖစ္သည္။

အင္ႏိုစီးတီးစီမံကိန္းသည္လူ ေနအိမ္ခန္းမ်ားကို ယခုႏွစ္လယ္ တြင္ ႀကိဳတင္ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ ထားၿပီး ကြန္ဒိုဥပေဒထြက္ရွိၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသား မ်ားအား ပစ္မွတ္ထားေရာင္းခ်ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments