၂၀၁၆ ဧၿပီလကုန္အထိ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း၌ ဆိပ္ခံတံတား ၂၃ စင္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ဆိပ္ခံတံတား ကိုးစင္း ထပ္မံတည္ေဆာက္မည္

javascript

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး Master Plan အရ ၂၀၁၆ ဧၿပီလကုန္အထိ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္ းဧရိယာအတြင္း တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးသည့္ ဆိပ္ခံတံတား ၂၃ စင္းရွိၿပီး ဆိပ္ခံတံတား ကိုးစင္းကို ထပ္မံတည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မွ CEO ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ျမင့္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

"၂၀၁၆ ဧၿပီလကုန္ထိ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း ဧရိယာအတြင္းမွာ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးတဲ့ ဆိပ္ခံတံတား ၂၃ စင္းရွိၿပီး ထပ္မံတည္ေဆာက္ဖို႔ လ်ာထားတာ ကိုးစင္းရွိပါတယ္။ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းမ်ား အေနနဲ႔ ပုဂၢလိကမွ တာ၀န္ယူလုပ္ကိုင္မႈ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မွ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ တာ၀န္ယူ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိပါတယ္" ဟု ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မွ CEO ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထပ္မံတည္ေဆာက္မည့္ ဆိပ္ခံတံတား ေနရာမ်ားမွာ ပန္းဆိုးတန္း၊ ဆူးေလႏွင့္ သိမ္ျဖဴ စသည့္ေနရာမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း ဧရိယာအတြင္း အေထြေထြႏွင့္ ကုန္ေသတၱာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေသာ ဆိပ္ခံတံတား ၂၃ စင္းႏွင့္ သီလ၀ါကမ္းနားေဒသတြင္ စက္သံုးဆီ၊ စားအုန္းဆီ၊ အေထြေထြႏွင့္ ကုန္ေသတၱာတင္ ဆိပ္ခံတံတား ၁၂ စင္း စုစုေပါင္း ဆိပ္ခံတံတား ၃၅ စင္းျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္း ေဒသအထိ အေထြေထြ ကုန္တင္တံတား ၁၀ စင္း၊ အေထြေထြႏွင့္ ကုန္ေသတၱာတင္တံတား ၂၀ စင္း၊ စက္သံုးဆီတံတား သံုးစင္းႏွင့္ စားအုန္းဆီ တံတားႏွစ္စင္း စုစုေပါင္း ဆိပ္ခံတံတား ၃၅ စင္းျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္ေသတၱာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေသာ ဆိပ္ခံတံတား ၂၀ စင္း၌ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ စုစုေပါင္း ကုန္ေသတၱာအလံုးေရ ခုနစ္သိန္းေက်ာ္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္မကုန္ဆံုးမီ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းမ်ားအရ သြင္းကုန္ ကုန္ေသတၱာ အလံုးေရ ၃၆၆၈၃၈၊ ပို႔ကုန္ကုန္ေသတၱာ အလံုးေရ ၃၅၇၆၂၀ စုစုေပါင္း ကုန္ေသတၱာ အလံုးေရ ၇၂၄၄၅၈ လံုး ကိုင္တြယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Source: eleven media

Facebook comments