ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္း မန္းစည္ပင္ေဆာင္ရြက္မယ့္ စီမံကိန္းေတြ

javascript
မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မွာ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္းေဆာင္ရြက္မယ့္ စီမံကိန္းေတြက ေရေပးေဝေရး ၊ လမ္း ၊ က်ံဳးအနီးက အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္ ၊ အမိႈက္သိမ္းဆည္းေရးေတြ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္တယ္လို႔ မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က သိရပါတယ္။

ေရေပးေဝေရး

ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္း မႏၱေလးျမိဳ႕ ေရဂါလန္ ငါးသန္းပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ေပးေဝႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ႕နယ္မွာ ေရတြန္းစက္ၾကီး တပ္ဆင္တာ ၊ အခ်င္း ၁၂ လက္မရွိေရတြင္းတူးေဖာ္တာ ၊ ေအာင္ေျမသာစံျမိဳ႕နယ္မွာ ၁၂ လက္မ စက္ေရတြင္းေတြကေန သက္ဆုိင္ရာ ေရေပးေရးပိုက္လိုင္း ကြန္ရက္အတြင္း ပို႔လႊတ္တာ ၊ ေရေပးေဝေရး ပင္မပိုက္လိုင္းကေန ေရလႊတ္ပိုက္လိုင္းဆက္သြယ္ခ်ထားတာ ၊ ေရတြန္းစက္တပ္ဆင္တာ ၊ က်ံဳးေရသြယ္ယူမယ့္ ပိုက္လိုင္းခ်ထားတာ ၊ မဟာေအာင္ေျမျမိဳ႕နယ္မွာတူးေဖာ္ျပီး စက္ေရတြင္းကေန ေရတြန္းစက္ရံုကို စနစ္တက်ေပးပို႔ႏုိင္ဖို႔ ပိုက္အသစ္ေတြသြယ္တန္းတာေတြ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ႕နယ္မွာ ပိုက္လိုင္းေတြ တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္တာ ၊ ေရစုပ္စက္တပ္ဆင္တာ ၊ ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္မွာ စက္ေရတြင္းအသစ္ တူးေဖာ္တာ ၊ ေရပိုမိုရရွိေရးေဆာင္ရြက္တာ ၊ အမရပူရျမိဳနယ္မွာ ေရဆိုးထုတ္ပိုက္လိုင္းေတြကို တိုးခ်ဲ႕ခ်ထားတာ ၊ ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႕နယ္မွာ မိလႅာကန္ကို ေအးရိပ္ျငိမ္ သုႆာန္ေျမာက္ဘက္မွာ ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္တာေတြ ျပဳလုပ္မယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။

လမ္းခင္း

အသံုးျပဳသူမ်ားတဲ့ လမ္းမေတြကို ထပ္ပိုးလႊာခင္းတာ ၊ ႏိုင္လြန္ကတၱရာလမ္းခင္းတာေတြ ျပဳလုပ္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။
‘တစ္လမ္းေမာင္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ ၈၃ လမ္း (၂၆ လမ္းကေန ၃၅ လမ္းအထိ) ကို ႏုိင္လြန္ ကတၱရာခင္းမယ္’ လို႔ မႏၱေလးျမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္က တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏုိင္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။

အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္

နန္းျမိဳ႕ရိုးက်ံဳးၾကား ၊ ၇၅ လမ္းနဲ႔ လမ္း ၈၀ ၾကားမွာ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္တစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္ကို ထုိင္းႏုိင္ငံက ပညာရွင္ေတြက ဒီဇုိင္းေရးဆြဲေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အမိႈက္သိမ္းဆည္းေရး

မႏၱေလးျမိဳ႕အတြင္းရွိ အမႈိက္ေတြ ပိုမိုသိမ္းဆည္းႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။ အမိႈက္သိမ္းဆည္းတဲ့ အၾကိမ္ေရပိုမိုသိမ္းဆည္းမွာျဖစ္ျပီး ယာဥ္အစီးအေရလည္း တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Source: The Modern

Facebook comments