ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္မည့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးေနဟုဆို

javascript

ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းတြင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ရန္ တင္ျပထားသည့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရန္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အျဖစ္ အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ားကို ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ ရွိ၊မရွိ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ထားသည့္ တ႐ုတ္ CITIC ကုမၸဏီႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ရန္ ျမန္မာ့ကုမၸဏီ၂၃ခုက ၂၀၁၆ မတ္လ ၃၁ ရက္အထိ စိတ္၀င္စားမႈ ေဖာ္ျပလႊာ တင္ျပထားၾကသည္။

အထက္ပါ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ခြင့္ျပဳခ်က္ရပါက ယင္းကုမၸဏီမ်ားအနက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရကုမၸဏီမ်ား ေရြးခ်ယ္၍ သီတင္းပတ္ ႏွစ္ပတ္မွ သံုးပတ္အတြင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

‘‘အဓိကကျပည္ထဲေရးလက္ေအာက္က ေငြေၾကးဌာနရယ္၊ DICA မွာရယ္ စိစစ္ေနတယ္။ ဒါေတြ ကင္းလြတ္ရင္ေတာ့ ေရြးခ်ယ္သြားေတာ့မယ္’’ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

DICA (ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန) တြင္ ကုမၸဏီမ်ား တင္ျပထားသည့္ ေငြေၾကးေတာင့္တင္းမႈ၊ ၀င္ေငြႏႈန္းထား၊ အခြန္ေဆာင္ထားမႈပမာဏႏွင့္ယခင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား စစ္ေဆးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုတင္ဒါေအာင္ျမင္ထားသည့္ CITIC ကုမၸဏီသည္ စက္မႈဇုန္ႏွင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိထားသည္။ စက္မႈဇုန္အတြက္ တင္ဒါေခၚစဥ္ကာလကပင္ ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈကို ျမန္မာဘက္က ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္တ႐ုတ္ကုမၸဏီဘက္က ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိေသးေၾကာင္း အဆုိပါေကာ္မတီတာ၀န္ရွိသူကေျပာသည္။

တင္ဒါေအာင္ျမင္ထားသည့္ တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ CITIC  သည္ ကုမၸဏီေျခာက္ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး CITIC Consortium အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ CITIC Con- sortium သည္ စီမံကိန္းႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ကိုး ဘီလီယံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ေျမဧက ၄,၂၀၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ နည္း ပညာဥပေဒ၌ တင္ဒါေအာင္ျမင္ၿပီး ကုမၸဏီႏွင့္ ေျခာက္လအတြင္း သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ႏိုင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထား၍ လာမည့္ ေျခာက္လအတြင္းစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထပ္မံေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းသည္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ အလ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ အဆုိပါ စီမံကိန္းအတြက္ တ႐ုတ္ထံမွျမန္မာအစိုးရ ေခ်းယူရမည့္ ေခ်းေငြသည္အတိုး ႏႈန္းမ်ားျပားသည့္ ျပႆနာမ်ား ေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုက စိုးရိမ္မႈရွိေနေသာ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။

Source: 7daydaily

Facebook comments