ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ရန္ ေစတုတၱရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း

javascript

 မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ား စုေပါင္း၍ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေစတုတၱရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ကို ဧၿပီ ၂၀ ရက္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း ၄၈ ခုရွိရာ ေက်းရြာ ၃၃ အုပ္စုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚရွိျပည္သူမ်ားပူးေပါင္း၍ ေစတုတၱရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

 ‘‘အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ ေျခာက္ခ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒီအထဲ ကမွ လယ္ယာေျမရွားပါးမႈျပႆ နာ၊ သဘာ၀မဟုတ္ဘဲ ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈေပါ့။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေရေဘးမွာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္လို႔ အစိုးရ က သတ္မွတ္ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ေဒသခံေတြက အဲဒီလိုမသတ္  မွတ္ဘူး။ အဲဒါက လူကလုပ္လို႔ျဖစ္ တဲ့ အႏၲရာယ္လို႔ ျမင္တယ္။ ဆည္ ႀကီးႏွစ္ခုၾကားမွာ ပိတ္မိေနတာ။ ဒါေတြကိုလည္း ကာကြယ္သြားဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

မုန္းဆည္ႏွင့္ ႀကီးအံုႀကီး၀ ဆည္တို႔ တည္ေဆာက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လယ္ ယာေျမမ်ား ဆံုး႐ႈံးခဲ့ျခင္း၊ ၂၀၁၅ အတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရေဘးေၾကာင့္ ထပ္မံ၍ လယ္ယာေျမမ်ားဆံုး႐ႈံးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ စီးပြားေရးပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ယင္းအဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္တိုးကဆိုသည္။

‘‘အုပ္စုပိုင္ သစ္ေတာေတြ စိုက္သြားမယ္။ အဓိကစိုက္မွာက ေတာ့ ၀ါးေပါ့။ ဒီ၀ါးကေန မွ်စ္ရ မယ္။ ၀ါးကိုမ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ရ ေအာင္ လုပ္မယ္။ အဲဒီကေန ၀င္ ေငြရေအာင္ လုပ္မယ္။ လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးလို႔ အဆင္မေျပေတာ့ စီးပြားေရးပံုစံေျပာင္းတဲ့ သေဘာ ေပါ့။ အဲဒီအတြက္လည္း ကူညီမယ့္ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါတယ္’’ဟု ဦးျမင့္တိုးက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ မုန္းဆည္မွ ပင္မ ေရပိုလႊဲနိမ့္က်ေနမႈသည္ အႏၲ ရာယ္တစ္ခု ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ယင္းကိစၥကိုလည္း စနစ္တက် ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ ယခုဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ေစတုတၱရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၅၉ ဦး ပါ၀င္ၿပီး ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္၌ လူအင္အားအမ်ားဆံုးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ပထမဆံုး လူမႈအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ယင္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အစိုးရသစ္ႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ပါ ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္း၍ ရပ္ရြာျပည္သူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။

Source: 7daydaily

Facebook comments