မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေျမေစ်းငါးႏွစ္အတြင္း ထက္၀က္ခန္႔က်ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု မန္းၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဆုိ

javascript

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေျမေစ်းကို လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း လက္ရွိ ေစ်းကြက္တြင္ျဖစ္ေနေသာ ေစ်း ထက္ ထက္၀က္ခန္႔က်ဆင္းသြား ေအာင္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေဒါက္တာရဲလြင္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘ကၽြန္ေတာ့္လက္ထက္မွာ မႏၲေလးေျမယာေစ်းက်ဆင္းေရး လုပ္မယ္။ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက်ကို က်ရမယ္။ ငါးႏွစ္အတြင္းကို မဟုတ္ဘူး။ ဒီထက္ေစာႏုိင္သမွ် ေစာေစာျဖစ္လာမယ္’’ဟု မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေဒါက္တာရဲလြင္က ဧၿပီ ၂၀ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေျမေစ်းက်ဆင္း ရန္ ေျမအေရာင္းအ၀ယ္ကိုယ္စား လွယ္လႊဲစာ (GP)အေျခအေန မ်ားအား ေသခ်ာေဖာ္ထုတ္စိစစ္ မည္ျဖစ္ၿပီး စက္မႈဇုန္ရွိ ေျမကြက္ မ်ားကိုလည္း စက္မႈလုပ္ငန္းမ လုပ္ကိုင္ပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းရန္ စီစဥ္ မည္ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ေျပာသည္။

‘‘ရဲမြန္ေတာင္ တို႔ဘာတို႔ ဘက္မွာ ၿခံ၀င္းမခတ္တာေတြထိ ရွိတယ္။ စက္မႈဇုန္မွာ စက္မႈမ လုပ္ဘဲ ေျမကြက္ခ်ည္းဆုိရင္ ျပန္ သိမ္းမယ္။ အကုန္လံုးေဖာ္ထုတ္ မယ္။ Pressure (ဖိအား)ေပး အေရးယူလိုက္ရင္ ေျမေစ်းကက် သြားႏုိင္တယ္’’ဟု ၎က ရွင္းျပ သည္။

သို႔ေသာ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံ ေျမ လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကုိင္သူ အခ်ိဳ႕ကမူ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္၏ မႏၲေလး ေျမေစ်းထက္၀က္ခန္႔က်ဆင္း ေအာင္လုပ္မည့္အစီအစဥ္သည္ မျဖစ္ႏုိင္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

ေျမေစ်းက်ဆင္းေအာင္လုပ္ သည္ထက္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အေနျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စီးပြားေရးပိုမိုေကာင္း မြန္လာေအာင္သာ ႀကိဳးစားသင့္ ေၾကာင္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စီးပြားေရး ပိုမုိေကာင္းမြန္လာပါက ေျမေစ်း ႏႈန္းပါ က်ဆင္းလာႏုိင္ေၾကာင္း ၎တို႔က ဆက္လက္ေျပာၾကား သည္။

‘‘ေျမေစ်းကို က်ေအာင္လုပ္ လို႔မရပါဘူး။ အဓိက ေျမေစ်းက် ျခင္း၊ တက္ျခင္းက လိုအပ္ခ်က္၊ ျဖည့္ဆည္းခ်က္နဲ႔ပဲဆုိင္ပါတယ္။ လိုအပ္ခ်က္နည္းရင္ သူ႔အလုိလို ကို က်လာမွာပဲ။ ၿပီးေတာ့ အိမ္ၿခံ ေျမစီးပြားေရးက ႏိုင္ငံ့အဓိက စီးပြားေရးတစ္ခုတည္းမွာပါေန တယ္။ ေျမေစ်းကို ဆဲြခ်လုိက္ရင္ ဘ႑ာေငြအက်ပ္အတည္းေသ ခ်ာေပါက္ျဖစ္မယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္း၊ ေရႊေစ်း၊ ေဒၚလာေစ်းေတြမခ်ဘဲ ေျမေစ်းက်ေအာင္လုပ္ႏိုင္သ လားလုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္တယ္’’ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ႐ိြဳင္ရယ္ထြန္း သစၥာအိမ္ၿခံေျမ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦးတင္ေမာင္က မွတ္ခ်က္ေပး သည္။

ထို႔အျပင္ မႏၲေလးေျမေစ်း အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမေစ်း မ်ား ေစ်းႏႈန္းျမင့္ေနရျခင္းသည္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းနည္းပါး ေနမႈ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အ လမ္းရွားပါးေနမႈ၊ ေငြေၾကးေဖာင္း ပြမႈ၊ တရားမ၀င္ေငြေၾကးစီးဆင္း ေနမႈ၊ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခြန္ ေပးေဆာင္မႈျမင့္မားေနျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

‘‘မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အသစ္ အေနနဲ႔ ေျမေစ်း ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ထက္ မႏၲေလးရဲ႕ စီးပြားေရးကို ၅၀ ရာ ခုိင္ႏႈန္း တက္လာေအာင္လုပ္ဖို႔လို တယ္။ တျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေတြမေကာင္းလုိ႔ ေျမမွာ၀ိုင္းျမႇဳပ္ႏွံ ရင္းေျမေစ်းက တက္လာတာ ေလ။ တျခားစီးပြားေရးဘက္မွာ အာ႐ံုစိုက္လာရင္ ေျမဘက္ကို မလွည့္လာေတာ့ဘူး’’ဟု ဦးတင္ ေမာင္က ဆုိသည္။

လက္ရွိမႏၲေလးအိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္မွာ အေရာင္းအ၀ယ္ ေရာ ေစ်းႏႈန္းပါ ေအးစက္ေန သည္။

Source: 7daydaily

Facebook comments