အိႏၵိယတြင္အေပါင္ခံထားေသာအိမ္ၿခံေျမေရာင္းခ်သူတစ္ဦးကို ရဲတပ္ဖြဲ႔ဖမ္းဆီး

javascript
အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ဂူဂ်ာရတ္ျပည္နယ္ရွိ ဆူရတ္ၿမိဳ ႔တြင္ ဘဏ္၌အေပါင္ခံထားၿပီးေသာ အိမ္ၿခံေျမပိုင္ဆိုင္မႈကို ထပ္မံေရာင္းခ်ခဲ့မႈေၾကာင့္ လူတစ္ဦးကိုရဲတပ္ဖြဲ႔က ဖမ္းဆီးလိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။ ကန္တီလယ္ဂ်ာရီဝါလာဆိုေသာ အိႏၵိယလူမ်ိဳးတစ္ဦးသည္ ဆူရတ္ၿမိဳ ႔ရွိ ၄င္းပိုင္ဆိုင္ေသာအိမ္ၿခံေျမကို Axis ဘဏ္တြင္ ေပါင္ႏွံခဲ့ၿပီးေနာက္ အျခားဝယ္လက္တစ္ဦးထံ ထပ္မံေရာင္းခ်ရန္ႀကိဳးစားခဲ့သျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဟာရီပူရာလမ္းမႀကီးေပၚရွိ ၄င္း၏အိမ္ၿခံေျမမွာ ရူပီးေငြ ၆၂ ့၅၀ သိန္းတန္ေၾကးရွိေၾကာင္းသိရသည္။ သို႔ရာတြင္အဆိုပါအိမ္ၿခံေျမကို ေရာင္းခ်ရန္ႀကံစည္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂ်ာရီဝါလာကို ဖမ္းဆီးအေရးယူေပးရန္ Axis ဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူ ေအနက္နီလာနီကတိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ေၾကညာခ်က္တြင္ “အိမ္ၿခံေျမမမွန္မကန္ေရာင္းဝယ္မႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ တရားခံကိုေတာ့ စစ္ေဆးေမးျမန္းေနဆဲပါ” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ဂ်ာရီဝါလာဆိုသည့္တရားခံမွာ ဘဏ္မွရယူထားေသာအေပါင္ေငြမ်ားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္ရန္မတတ္ႏိုင္သျဖင့္ အိမ္ကို လွ်ိဳ ႔ဝွက္စြာေရာင္းခ်ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

Facebook comments