စက္မႈဇုန္တစ္၀ိုက္မွ အိမ္ေျမမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ေအးေသာ္လည္း ေဈးမက်

javascript

မႏၲေလးစက္မႈဇုန္နဲ႔ အနီး၀န္းက်င္က အိမ္ျခံေျမေတြမွာ လတ္တေလာ 
အေရာင္းအ၀ယ္ေအးေနေပမယ့္ ေဈးႏႈန္းေတြကေတာ့ က်ဆင္းျခင္းမရွိေၾကာင္း
သိရပါတယ္။

အေျခက်ၿပီးျဖစ္တဲ့ မႏၲေလးၿမိဳ႕သစ္ ရပ္ကြက္ႀကီးေတြနဲ႔ စက္မႈဇုန္ရဲ႕ ၾကားမွာရွိတဲ့ 
အိမ္ျခံေျမေတြဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ သုံးႏွစ္ေလာက္ကနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးမွာေရာ၊ 
အေဆာက္အအုံ တိုးပြားမႈနဲ႔ လူေန သိပ္သည္းမႈမွာပါ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္
လာပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အေရာင္း အ၀ယ္ ေႏွးေကြးတာ ႏွစ္ခ်ီ ၾကာျမင့္ေနၿပီ ျဖစ္တဲ့ အိမ္ေျမေဈးကြက္ဟာ 
လက္ရွိအေနအထားမွာပဲ မေျပာင္းမလဲ ဆက္တည္ရွိေန ၿပီး၊ ေဈးႏႈန္းေတြကေတာ့
အျမင့္ပိုင္းမွာပဲ ဆက္ရွိေနေၾကာင္း အက်ဳိးေဆာင္တခ်ဳိ႕က ေျပာပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ
ေဈးႏႈန္းတန္းဟာ အျမင့္ပိုင္း မွာ ရွိေနတယ္ဆိုေပမယ့္ လူလတ္တန္းစား ေတြ
လက္လွမ္းမီႏိုင္တဲ့ ႏႈန္းထားျဖစ္တာ တစ္ေၾကာင္း၊ လတ္တေလာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေန
အထားအရ ေရွ႕အလားအလာေကာင္းေတြ ရွိေနတာတစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ ၀ယ္ယူ 
ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ စဥ္းစားမယ္ဆိုရင္ စဥ္းစားသင့္တဲ့ အပိုင္းေတြျဖစ္ေၾကာင္းလည္း 
အိမ္ေျမ အက်ဳိး ေဆာင္အမ်ားစုက သုံးသပ္ၾကပါတယ္။ စက္မႈဇုန္မေရာက္မီ အိမ္ေျမ
အကြက္ အကြင္းေတြဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးျဖစ္တဲ႔ ၿမိဳ႕သစ္ ရပ္ကြက္ႀကီးရဲ႕ အရွိန္ေၾကာင့္လည္း 
အလား အလာ ပိုေကာင္းလာႏိုင္ပါတယ္။

စက္မႈဇုန္ အလြန္ ေတာင္ဘက္မွာလည္း ကုန္တင္ကား ကြင္းသစ္ ရွိေနၿပီး အရင္ကထက္
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပိုလာတာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္အလြန္မွာ ရွိတဲ့ အိမ္ျခံေျမေတြဟာ လူေနသိပ္သည္းမႈ
ပိုလာဖြယ္ရွိပါတယ္။

လတ္တေလာမွာ စက္မႈဇုန္တစ္၀ိုက္ အိမ္ေျမေဈးႏႈန္းေတြဟာ အတြင္းအဓိက လမ္းေတြေပၚတင္ရင္
က်ပ္သိန္း ၁,၀၀၀ ပတ္ခ်ာလည္ ေဈးႏႈန္းရွိေနပါတယ္။ ဒါဟာ ေပ ၄၀ x ေပ ၆၀ အက်ယ္ေျမ
ကြက္ေတြျဖစ္ၿပီး အတြင္းပိုင္းက်တဲ့ ေျမကြက္ေတြကို က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ပတ္ခ်ာလည္နဲ႔ ရႏိုင္ေၾကာင္း 
အက်ဳိး ေဆာင္တခ်ဳိ႕က ဆိုပါတယ္။

အေရာင္းအ၀ယ္ က ေအးေနေပမယ့္ ဒီေဈးႏႈန္းတန္းေတြကေန မ်ားစြာ ကြာဟက်ဆင္းသြားျခင္း
မရွိေၾကာင္း၊ လာမယ့္ကာလေတြမွာ လက္ရွိထက္ အေျခခ် ေနထိုင္မႈ သိသာစြာ ပိုလာႏိုင္တယ္ 
ဆိုတာကို လတ္တေလာ အဲဒီ ဧရိယာတစ္၀ိုက္ ေနထိုင္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာတဲ့ အေနအထားေတြအရ
ၾကည့္ရင္ ခန္႔မွန္းႏိုင္ေၾကာင္းနဲ႔ လက္ရွိ အိမ္ေျမေဈးႏႈန္း ထားေတြဟာ ေရွ႕အလားအလာအရ 
ခ်ိန္ထိုး စဥ္းစားရင္ အလုပ္လုပ္သင့္တဲ့ ႏႈန္းတန္း ျဖစ္ေၾကာင္း အက်ဳိးေဆာင္အမ်ားစုက 
သုံးသပ္ပါတယ္။

Source: Myanmar Times

Facebook comments