ယခင္အစိုးရက လ်ာထားခဲ့သည့္ ခံုးေက်ာ္တံတားမ်ား ေဆာက္လုပ္မည့္အစား စည္ပင္နယ္နိမိတ္အတြင္္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္

javascript

လက္ရွိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမၻာေအးေစတီလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းဆံု (ေခ်ာ္တြင္းကုန္းမီးပြိဳင့္)ႏွင့္ ေျမာက္ဥကၠလာပလမ္းဆံုတို႔တြင္ ခံုးေက်ာ္တံတားမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားခဲ့ရာ ယင္းခံုးေက်ာ္တံတားမ်ား ေဆာက္လုပ္မည့္အစား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္နယ္နိမိတ္ ျပင္ပရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ခံုးေက်ာ္တံတားႏွစ္စင္း ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ယခင္ အစိုးရေဟာင္းက ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ေဒသႏၲရစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ ရည္မွန္းလ်ာထားကာ ဘ႑ာေငြ က်ပ္ ၃၂ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံကို လ်ာထားခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ 

သို႔ရာတြင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ေျပလည္ျခင္းမရွိေသာ ခံုးေက်ာ္တံတားမ်ား ထပ္မံေဆာက္လုပ္မည့္အစား ယင္းေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ အျခားေနရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ျပခဲ့ၿပီး ခံုးေက်ာ္တံတားႏွစ္စင္းအား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီ မညီ ျပန္လည္ေလ့လာ စိစစ္သံုးသပ္သင့္ေၾကာင္းရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီကလည္း အႀကံျပဳခဲ့သည္။

သို႔ျဖစ္ရာယင္းသုိ႔ခံုးေက်ာ္တံတား ႏွစ္စင္းေဆာက္လုပ္မည့္
ေငြက်ပ္ ၃၂ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္နယ္နိမိတ္ ျပင္ပ ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ျပင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေက်းရြာမ်ားအတြက္သာမက ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတို႔တြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ားစြာ လိုအပ္ေနသျဖင့္ ယင္းေငြေၾကးမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္ အတြင္း အျပင္ရွိ ျမိဳ႕နယ္အသီးသီးမ်ားရွိ ရပ္ကြက္ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ကိုပါ ထည့္သြင္း ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က တင္ျပခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းကိစၥကို မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ ယခင္အတိုင္း စည္ပင္နယ္နိမိတ္ျပင္ပ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္သာ ေငြေၾကးမ်ားကို သံုးစြဲရန္သာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

“အခုကေတာ့ ခံုးေက်ာ္တံတားေဆာက္မယ့္ ပိုက္ဆံေတြကို စည္ပင္နယ္နိမိတ္ျပင္ပ ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္မွာပဲ သံုးမယ့္သေဘာ ျဖစ္သြားတာေပါ့။ အမွန္ဆို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီး ကားလမ္းေတြ က်ပ္တယ္။ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔တာေတြကို ေျဖေလွ်ာ့ဖို႔ သံုးေစခ်င္တယ္။ ၿပီးေတာ့ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္မွာလည္း အမိႈက္ပံုေတြ၊ ေရေျမာင္းပိတ္တာေတြ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စည္ပင္နယ္နိမိတ္အတြင္းကို ထည့္ေပးဖို႔ေျပာတာ သေဘာမတူခဲ့ဘူး”ဟု လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈကို ေျဖရွင္းရန္ လွည္းတန္း၊ ေရႊဂံုတိုင္၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ ေျမနီကုန္း၊ ကုကၠိဳင္း ရွစ္မိုင္လမ္းဆံု စသည့္ေနရာမ်ား ခံုးေက်ာ္တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္ လည္း ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ေျပလည္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ လက္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေနဆဲျဖစ္သည့္ တာေမြအ၀ိုင္း လမ္းငါးခြဆံု ခံုးေက်ာ္တံတားသည္လည္း ယခင္အစိုးရလက္ထက္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါခံုးေက်ာ္တံတား စီမံကိန္းမ်ားအားလံုးအတြက္ ေငြက်ပ္ဘီလ်ံ ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔ ပူးေပါင္းေရးဆြဲခဲ့သည့္ “မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ၂၀၄၀”အရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ထပ္လမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ လက္ရွိ ခံုးေက်ာ္တံတားမ်ားမွာ မလြတ္ကင္းပါက ျပန္ဖ်က္ေပးရႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးေသာ ခံုးေက်ာ္တံတားမ်ားအနက္ လွည္းတန္းခံုးေက်ာ္တံတားကို ယခင္အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္ခဲ့သည့္ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီ၊ ဘုရင့္ေနာင္ ခံုးေက်ာ္တံတားကို FMI ကုမၸဏီ၊ ေရႊဂံုတိုင္၊ ေျမနီကုန္းႏွင့္ ကုကၠိဳင္းခံုးေက်ာ္တံတား သံုးစင္းကို Capital Development ကုမၸဏီႏွင့္ ရွစ္မိုင္လမ္းဆံု ခံုးေက်ာ္တံတားကို Crown Advanced ကုမၸဏီႏွင့္ လက္ရွိတည္ေဆာက္ဆဲ တာေမြအ၀ိုင္း လမ္းငါးခြဆံုခံုးေက်ာ္တံတားကို ေရႊေတာင္ကုမၸဏီတို႔က ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

Source: Eleven Media Group

Facebook comments