ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိအစိုးရသစ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္တင္ျပမည္ဟုဆို

javascript
ယခင္အစိုးရလက္ထက္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိအစိုးရသစ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ကုမၸဏီသံုးခုထဲတြင္ ပါ၀င္သည့္ ရန္ကုန္အေနာက္ေတာင္ေဒသအမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးခင္ေမာင္သန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ ျမစ္ကူးတံတားႀကီးမ်ားအနက္ ပထမဆံုး တံတားျဖစ္သည့္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ဗားကရာႏွင့္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ တစ္ဖက္ကမ္း အလတ္ေခ်ာင္းတို႔ကို ဆက္သြယ္မည့္ တံတားတည္ေဆာက္ရန္လည္း စီစဥ္ေနရာ အဆိုပါ တံတားစီမံကိန္းအတြက္ကိုလည္း လက္ရွိအစိုးရသစ္ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ထံသို႔ ျပန္လည္တင္ျပမည္ဟု သိရသည္။

“အစိုးရသစ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္အသစ္ဆိုေတာ့ ဒီဟာကို ျပန္တင္ဦးမယ္ ထင္တယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ရမွာပဲေလ။ သူတုိ႔တင္ဖို႔ လုပ္ေနတယ္လို႔ ၾကားတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေရာ၊ စီမံကိန္းမွာပါတဲ့ တံတားေရာ ဘယ္လိုဆက္လုပ္မလဲ၊ အစိုးရသစ္ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပၿပီးေတာ့လုပ္မယ္။ သူတို႔ အရင္ညႊန္ၾကားခ်က္ထဲမွာ ပါတယ္။ ကုမၸဏီသံုးခုက သီလ၀ါလို အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရမယ္။ အခု အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီဖြဲ႕ဖို႔လည္း လုပ္ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မရွင္ဖြဲ႕သြားတာ ရွိတယ္။ အဲဒီေကာ္မရွင္ရယ္၊ ကုမၸဏီရယ္က ျပန္တင္ျပမွာေပါ့။ သူတို႔ ဘာဆက္လုပ္ရမယ္၊ ဘယ္လိုလမ္းညႊန္ခ်က္ေတြ ပါမယ္ဆိုတာ”ဟု ရန္ကုန္အေနာက္ေတာင္ေဒသအမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးခင္ေမာင္သန္႔ က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအား လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္၊ ပန္းလိႈင္ျမစ္ ႏွင့္ တြံေတးတူးေျမာင္းအၾကား၊ လိႈင္ျမစ္ႏွင့္ လိႈင္သာယာ-တြံေတးကားလမ္းအၾကား ေျမေနရာမ်ားကို လ်ာထားၿပီး ၾကည့္ျမင္တိုင္တစ္ဖက္ကမ္း၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမေနရာမ်ား ပါ၀င္ၿပီး စုစုေပါင္းေျမဧက သံုးေသာင္းခန္႔ တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ယင္းသို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ေနရာတြင္ လယ္ေျမမ်ား အဓိကပါ၀င္သျဖင့္ ေျမသိမ္းမိန္႔မ်ား ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားအတြက္ လယ္ေျမတစ္ဧကလွ်င္ ဂရန္ရွိ ၿမိဳ႕ေျမကြက္ ႏွစ္ကြက္ႏွင့္ တုိက္ခန္းတစ္ခန္းကို ေပးအပ္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ေဒသခံ လယ္သမားမ်ားမဟုတ္ဘဲ ျပင္ပမွ လာေရာက္၀ယ္ယူထားသည့္ သူမ်ားအတြက္မူ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ဂရန္ရွိ ေျမကြက္ႏွစ္ကြက္ကို ေပးအပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု သိရသည္။

“ေျမသိမ္းမိန္႔လည္း ထုတ္ၿပီးၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္။ ဘာဆက္လုပ္ရမလဲဆိုတာ လက္ရွိအစိုးရသစ္ လႊတ္ေတာ္သစ္ကို တင္ျပရမွာေပါ့”ဟု ဦးခင္ေမာင္သန္႔က ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတြင္  ျမစ္ကူးတံတားမ်ား၊ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္၊ အငွားအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ အေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္း၊ ျပတိုက္မ်ား စသည္တို႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစီမံကိန္းကို မူလက ယခုႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္မံကိန္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေၾကာင္း ေ၀ဖန္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က တရား၀င္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္မူ ပထမအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက စီမံကိန္းအျမန္အေကာင္အထည္အေဖာ္ေပးရန္ တင္ျပလာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းကို ရန္ကုန္ အေနာက္ေတာင္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ၊ Business Capital City Development Ltd  ႏွင့္ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ၏ ကုမၸဏီခြဲျဖစ္သည့္ ေရႊပုပၸား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီလိမိတက္တို႔အား ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ကို ယခင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

Source: Eleven Media

Facebook comments