ပဲခူးရွိ စင္ကာပူကုမၸဏီ၏ စက္မႈဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၿပီးစီးမည္

javascript


ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေဘာနတ္ႀကီးေက်းရြာတြင္ စင္ကာပူအေျခစိုက္ i-Land Park Myanmar

ကုမၸဏီက တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္းသည္ လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္
ပထမေလးလပတ္တြင္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းအားလံုး ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ
ကုမၸဏီက ေျပာသည္။

အဆုိပါစက္မႈဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္း ကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းတြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး
ေျမဧက ၁၈၂ ဧက အက်ယ္အ၀န္းေပၚ တြင္ စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္းအျဖစ္ ေဆးဆိုး
ပန္း႐ိုက္လုပ္ငန္း၊ အိတ္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္
လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ရန္လ်ာထားေၾကာင္း ကုမၸဏီက ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဒီစက္မႈဥယ်ာဥ္တည္ေထာင္ရတဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ျပည္ပစက္မႈ
လုပ္ငန္းေတြ ျမန္မာျပည္မွာလာၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးတက္ဖုိ႔နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ
အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္း ပုိမုိရရွိလာေစဖုိ႔ပါ။ နည္းပညာပိုင္း ဆုိင္ရာေတြ ပိုၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးလာဖုိ႔
ရည္ရြယ္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျဖစ္ခဲ့တာပါ" ဟု ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ မစၥတာ
တမ္ခ်ီ၀ါ့တယ္ရီက ေျပာသည္။ စီမံကိန္းအတြင္း စုစုေပါင္း ၄,၀၃၀ မီတာရွည္လ်ားသည့္ 
လမ္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေရသြယ္တန္းမႈႏွင့္ ေရဆိုးသန္႔စင္စက္႐ံု တည္ေဆာက္ျခင္း၊
လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္တုိ႔ကို ထည့္သြင္းေဆာက္လုပ္သြား မည္ျဖစ္သည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ စက္မႈဇုန္အတြက္ လမ္းေတြကို အရင္ဦးစားေပး တည္ေဆာက္ သြားပါမယ္။
၃၂ မီတာရွိတဲ့ အဓိကလမ္းမႀကီး နဲ႔ ၂၆ မီတာရွိတဲ့ လမ္းမအေသးႏွစ္ခုကို တည္ ေဆာက္သြားပါမယ္။ေရလုိအပ္ခ်က္အတြက္ ေျမေအာက္ေရတူးေဖာ္တာေတြ၊
ေရကုိစုပ္တင္ၿပီး အကြက္တစ္ခုခ်င္းစီကို ပိုက္လိုင္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ျဖန္႔ေ၀မႈစနစ္ေတြပါ
တည္ေဆာက္သြားမွာပါ။ လွ်ပ္စစ္မီးကိုေတာ့ ပဲခူးၿမိဳ႕ဓာတ္အားလိုင္းကေနယူၿပီး ျဖည့္ေပးပါမယ္" ဟု
ကုမၸဏီ၏ တာ၀န္ရွိသူ ေဒၚျမတ္ မြန္ခိုင္က ေျပာသည္။ 

စီမံကိန္းတြင္ စက္မႈဇုန္လုပ္ငန္းမ်ားကို
အဓိကထားလုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ရာ စက္မႈ ဇုန္အတြင္း ေဆးဆိုးပန္း႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္
သျဖင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္သည့္ ထိခိုက္မႈမ်ားဆန္းစစ္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ
ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးသည့္ လုပ္ငန္းကို E-guard Environmental Services ကုမၸဏီႏွင့္ ေဆာင္ရြက္
လ်က္ရွိ ကာ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ႏိုင္မႈဆုိင္ရာကိစၥရပ္ မ်ားအတြက္ မတ္ ၂၄ ရက္က ကုမၸဏီႏွင့္
ေဒသခံ မ်ားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

အဆုိပါစက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္းေဆာက္ လုပ္မည့္
ေဘာနတ္ႀကီးေက်းရြာသည္ လူဦးေရ ၇၀၀ ေက်ာ္ခန္႔သာရွိၿပီး ၅၀ ခန္႔ သာ လယ္လုပ္ငန္း
လုပ္ကိုင္သည့္အတြက္ ယင္းစက္မႈဇုန္၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းအေပၚ အားကိုးေသာ္လည္း
စက္မႈဇုန္ ေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ ရြာကို ထိခုိက္မႈမျဖစ္ေစ ရန္ လုိလားေၾကာင္း ေဘာနတ္ႀကီးေက်းရြာ
ေဒသခံ ဦးေက်ာ္ေကာင္းေရႊက ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရြာသူရြာသားေတြအေနနဲ႔ အခုလို စက္႐ံု၊
အလုပ္႐ံုေတြ ေပၚေပါက္လာ မွာကိုေတာ့ အရမ္း၀မ္းသာမိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘံုပိုင္၊ စက္ေရတြင္းေတြ
မတူးႏုိင္ ေတာ့ ေခ်ာင္းေရကိုပဲ မွီခုိေနရတဲ့အတြက္ ေခ်ာင္းေရညစ္ညမ္းမႈ မျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ႀကိဳတင္
စဥ္းစားေပးခ်င္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။


ကုမၸဏီအေနျဖင့္လည္း ေရဆိုးစြန္႔ပစ္ သည့္ေနရာတြင္ Proper Drain ျဖင့္ စနစ္ တက်ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေျမ ေအာက္ေရကို ထိခုိက္မႈနည္းပါးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေရတြင္းတူးေဖာ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု
သိရသည္။ "ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုမၸဏီက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ေဒသခံေတြ
ထိခုိက္မႈမရွိတဲ့ စက္မႈဇုန္တစ္ခုအေန တည္ေဆာက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု မစၥတာတယ္ရီက ေျပာသည္။

Source: Myanmar time

Facebook comments