ဧရာဝဏ္နဲ႔ ရတနာ ေငြသြင္းသူေတြ ရွိေနျပီ

javascript
ျပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔က စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့တဲ့ ဧရာဝဏ္နဲ႔ ရတနာအိမ္ရာစီမံကိန္း အခန္းေလၽွာက္လႊာ လာေရာက္ဝယ္ယူမႈမ်ားျပားေနျပီး ေငြသြင္းသူေတြရွိေနျပီလို႔ ျမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက သိရပါတယ္။

‘အခုက အရစ္က်ေရာ လက္ငင္းေရာ ေရာင္းခ်ေပးတယ္’ လို႔ ျမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ေငြေပးသြင္းမႈကိုေတာ့ က်ပ္သိန္း ၆၀၀ တန္အိမ္ခန္းအတြက္ လက္ငင္းဝယ္ယူသူကို ငါးရာခိုင္ႏႈန္းေလၽွာ့ေဈး သိန္း၅၇၀ နဲ႔ေရာင္းခ်ေပးမွာျဖစ္တယ္။ အရစ္က်ကိုေတာ့ ကနဦး ၅၀ ဂာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ က်န္ေငြကို တစ္လ က်ပ္၂၅ သိန္းနဲ႔ ၁၂လ သို႔မဟုတ္ CHDB နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ရွစ္ႏွစ္အရစ္က် တစ္လကို ၄.၈၈ သိန္းနဲ႔ ၉၆လ ေပးသြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။

က်ပ္သိန္း ၁၂၀၀ တန္အိမ္ခန္းအတြက္ကေတာ့ လက္ငင္းဝယ္ယူသူကို ငါးရာခိုင္ႏႈန္းေလၽွာ့ေဈး သိန္း ၁၁၄၀ နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အရစ္က်ကိုေတာ့ ကနဦး ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ က်န္ေငြကို တစ္လ ၂၅ သိန္းနဲ႔ ၁၄လ သို႔မဟုတ္ CHDB နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ရွစ္ႏွစ္အရစ္က်တစ္လကို ၉.၇၅ သိန္းနဲ႔ ၉၆လ ေပးသြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Source: The Kumudra

Facebook comments