သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ဂ်ာမနီ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ျမန္မာတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ုံ တည္ေဆာက္ထုတ္လုပ္ရန္ လာမည့္ ဧၿပီ လဆန္းပိုင္းအတြင္း လက္မွတ္ေရးထိုးမည္

javascript
သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ဂ်ာမနီ အေျခစိုက္ ကုမၸဏီ၊ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ တစ္ခုႏွင့္ ျမန္မာ ကုမၸဏီ တစ္ခုတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဓာတ္ေျမၾသဇာ စက္႐ံု တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္အတြက္ လာမည့္ ဧၿပီလဆန္းပိုင္း အတြင္း လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့လယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ (MAPCO) မွ သိရွိရသည္။

“ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက Mitsui နဲ႔၊ ဂ်ာမနီက Behn Meyer နဲ႔ MAPCO တို႔ ေပါင္းၿပီးေတာ့ Agri First Company ဆိုၿပီး ဖက္စပ္ကုမၸဏီ တစ္ခု ေထာင္ၿပီးေတာ့ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ံု တည္ေထာင္ ထုတ္လုပ္ လုပ္ကိုင္ဖို႔ ရွိပါတယ္။ ေဒၚလာ ၁၀ သန္းေလာက္ ျမႇဳပ္ႏွံၿပီး လုပ္ဖို႔အတြက္ သေဘာတူညီထားပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဧၿပီလဆန္းထဲမွာ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ ေရးထိုးဖို႔ ရွိပါတယ္။ ၇ ရက္ေလာက္မွာပါ” ဟု MAPCO ၏ Managing Director ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ စက္႐ံုအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ လည္ပတ္ႏုိင္ရန္ ခန္႔မွန္းထားၿပီး စတင္လည္ပတ္ခ်ိန္တြင္ တစ္ႏွစ္ တန္တစ္သိန္း ၀န္းက်င္ျဖင့္ စတင္ထုတ္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“အဓိက ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ MAPCO အေနနဲ႔က ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္တယ္။ စက္မႈလယ္ယာ လုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္တယ္။ ဒီလုိ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ လုပ္သလုိပဲ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္ လုိအပ္တဲ့ သြင္းအားစု လုပ္ငန္းေတြ တုိင္းျပည္မွာ လုံလုံေလာက္ေလာက္ မထုတ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ တ႐ုတ္က တင္သြင္းတာေတြ ရွိတယ္။ ပင္လယ္ရပ္ျခား ႏိုင္ငံျခားက တင္သြင္းတာေတြ ရွိတယ္။ အခုလုိ တင္သြင္းတာေတြက ဘာပဲေျပာေျပာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္မွာ မထုတ္လုပ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ အေတာ္ႀကီး အားနည္းတဲ့ အေနအထား ရွိတယ္။ အခု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဒီကိစၥကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ VMMI ဆုိတဲ့ တကယ့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ထုတ္လုပ္လာတဲ့ ေတာ္ေတာ္ကုိႀကီးတဲ့ ကုမၸဏီ ျဖစ္တယ္။ ထုိင္းတုိ႔၊ အင္ဒုိနီးရွားတုိ႔၊ ဗီယက္နမ္တုိ႔၊ မေလးရွားတုိ႔မွာ ဓာတ္ေျမၾသဇာ စက္႐ုံေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ သူရဲ႕ Quality ကလည္း အရမ္းေကာင္းတယ္။ ဒီႏွစ္ေပါင္း ၁၇၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိတဲ့ ကုမၸဏီက Behn Meyer ဆုိတာ ပါတယ္။ ေနာက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ မိတ္ဖက္ ကုမၸဏီ Mitsui ပါတယ္။ ေနာက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ MAPCO ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ BMMM ဆုိၿပီးေတာ့ သီလ၀ါ SEZ မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ဆုိၿပီးေတာ့ အခု တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြ စဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ထားတယ္။ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ဒီႏွစ္ထဲမွာ စမယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ စက္စလည္ၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းမွာပဲ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ထုတ္လုပ္မယ္” ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

Source: Eleven Media Group

Facebook comments