ေဘးအႏၱရာယ္ရွိ အေဆာက္အအုံမ်ားသတ္မွတ္ႏိုင္ေရး စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ

javascript
မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမ ၌ မတ္ ၂၃ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲ က မတ္ ၂၂ ရက္တြင္ မဂၤလာေစ်း မီးေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိ အေဆာက္အအုံမ်ား သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပသည္။

အဆိုပါ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဒုတိယ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးၫြန္႔ေမာင္၊ အတြင္း ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္တင္ႏွင့္ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ဌာနမွဴးမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ဦးစီးဌာန တည္ေဆာက္ေရး အထူးအဖြဲ႕-၂၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး လမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ၫြန္႔၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း (မႏၲေလး) တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္႔ဇင္ေထြး၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္(မႏၲေလး) ၿမိဳ႕ျပ အင္ဂ်င္နီယာဌာန တြဲဖက္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာလွမ်ိဳးေအာင္ႏွင့္ အင္ဂ်င္ နီယာမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က မီးေလာင္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည့္ ဆိုင္ခန္း ပိုင္ရွင္မ်ားက ၄င္းတို႔ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူရာတြင္ မည္သည့္ေထာက္ခံ စာမွ လိုအပ္ျခင္းမရွိဘဲ ေစ်းအက်ဳိး ေတာ္ေဆာင္၊ ေစ်းတာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ စိစစ္ၿပီး ျပန္လည္သယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း၊ စနစ္တက်သယ္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ ဝင္ေပါက္ႏွင့္ ထြက္ေပါက္မ်ားကို သီးသန္႔စီစဥ္ေပးထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာ တို႔က လုံၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးေန ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ အတြင္းေရးမွဴးက မီးေဘးသင့္ အေဆာက္အအံုျဖစ္သည့္ အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိ၊ မရွိ ေဆာက္ လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ား၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေကာ္မတီမွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မႏၲေလး)မွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း၍ စစ္ေဆးကာ ဆုံးျဖတ္သြား မည္ျဖစ္ၿပီး ၾကားကာလတြင္ ဆိုင္ခန္း ရွင္မ်ား ပစၥည္းသယ္ယူရန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မွ သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေရးကို စီစဥ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေဆာက္အအံုဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးက လက္ရွိ မီးေဘးဒဏ္ခံထား ရသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား လတ္ တေလာ စစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ဆိုင္ခန္း ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ လူေနတိုက္ခန္းေနထိုင္ သူမ်ားအေနျဖင့္ ¤င္းတို႔ပစၥည္းမ်ားကုိ စနစ္တက်သယ္ယူရာတြင္ အႏၲရာယ္ မရွိေၾကာင္း၊ စလစ္ျပင္မ်ား၊ ပိုင္တိုင္ မ်ား မီးေဘးသင့္ခဲ့ေသာ္လည္း ပစၥည္း သယ္ယူႏိုင္သည့္ အေနအထားထိရွိ ေနၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ နည္းပညာမ်ား ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္လိုေၾကာင္း အႀကံျပဳ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း(မႏၲေလး)မွ ဦးသန္႔ဇင္ေထြးကလည္း မီးေဘးသင့္အေဆာက္အအံုျဖစ္၍ လက္ရွိစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ပစၥည္း သယ္ယူမႈမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္ကင္း ေသာ္လည္း တိက်သည့္ၾကံ့ခိုင္မႈအေျဖ ရရွိေရးအတြက္ မီးေလာင္မႈအပိုင္း လိုက္ အင္ဂ်င္နီယာနည္းပညာမ်ား၊ ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္စစ္ေဆးရ မည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ တင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက မီးေဘး သင့္ မဂၤလာေစ်းအေဆာက္အအံုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဆိုင္ခန္းရွင္ မ်ားႏွင့္ လူေနတိုက္ခန္းမ်ားမွ ပစၥည္း သယ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

Source: MOI Webportal Myanmar

Facebook comments