စစ္ေတြၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးအနီးတြင္ ေျမဧက ၉၀ ေက်ာ္ကို ၂ ႏွစ္အတြင္း ေဖာ္ထုတ္မည္

javascript
စစ္ေတြၿမိဳ႕ ကစၧပနဒီ ျမစ္ကမ္းအေနာက္ဘက္ ဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕မေစ်း ႀကီးအနီးတြင္ ေျမဧက ၉၀ ေက်ာ္ ကို ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕ႏွင့္ ကိုရီး ယားႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ B.X.T ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းကာ ၂ ႏွစ္အ တြင္း ေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆုိပါေျမေနရာေဖာ္ထုတ္ ရန္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံအေျခစိုက္ B.X.Tကုမၸဏီကကမ္းလွမ္းခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျမေနရာေဖာ္ထုတ္ ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၂ သန္းခန္႔ ရင္းႏွီးရမည္ ျဖစ္သည္။ 

အဆိုပါစီမံကိန္းမွရရွိ လာေသာ အက်ိဳးအျမတ္၏ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘ေျမယာေဖာ္ထုတ္ၿပီးလို႔ရွိ ရင္ ေခတ္မီအေဆာက္အအံုေတြ၊ လမ္းေတြနဲ႔ ကစားကြင္းေတြပါ၀င္ တဲ့ ၿမိဳ႕ျပလူငယ္ရပ္ကြက္တစ္ခု ေပၚထြန္းလာမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ လူ ေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားမႈကို ပိုမိုအေထာက္အကူျပဳေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု အထက္ပါတာ ၀န္ရွိသူက ဆုိသည္

ေျမဧကေဖာ္ထုတ္မည့္ေန ရာမွာ ကစၧပနဒီျမစ္ကမ္းစပ္ျဖစ္ ၿပီး လူေနထိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ေျမေဖာ္ ထုတ္ရန္ ေက်ာက္စီကမ္းထိန္းနံ ရံမ်ား တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕မွ တာ၀န္ရွိသူက ဆက္လက္ေျပာ သည္။

ေျမေနရာေဖာ္ထုတ္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ား စတင္ရန္ ပႏၷက္တင္အ ခမ္းအနားကို မတ္လ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။


Source: 7Daydaily

Facebook comments