တန္ဖုိးနည္းႏွင့္ အငွားအိမ္ရာ စီမံကိန္း စတင္ေဆာက္လုပ္သည္မွာ တစ္ႏွစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ခ်ိန္၌ မူလလယ္ပုိင္ရွင္မ်ားအား နစ္နာေၾကးေပး

javascript
ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အမွတ္ (၁၄) ရပ္ကြက္ရွိ ဥမၼာဒႏၶီ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာစီမံကိန္းႏွင့္ ဥမၼာဒႏၶီ အငွားအိမ္ရာ စီမံကိန္းတုိ႔ တည္ေဆာက္ရာ ေနရာ၏ မူလလယ္ပုိင္ရွင္မ်ား စတင္ ေဆာက္လုပ္သည္မွာ တစ္ႏွစ္ခန္႔ ၾကာျမႇင့္ခ်ိန္၌ မူလလယ္ပုိင္ရွင္ ေလးဦးအား နစ္နာေၾကး ၁၉၆ သိန္းကုိ မတ္ ၂၂ ရက္က ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ညႊန္ၾကား႐ံုးတြင္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေမလတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆/၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အၿပီးေဆာက္လုပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းတြင္ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာႏွင့္ အငွားအိမ္ရာ ႏွစ္ခုပါ၀င္ကာ အငွားအိမ္ရာမွာ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးအရအတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရမွ ေထာက္ပံ့ရန္ပုံေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ၿပီး၊ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာကုိလည္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန လွည့္ပတ္ရန္ပုံေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ၿပီး အရစ္က် ေပးသြင္းစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုက မူလပုိင္ရွင္ေတြကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးတာပါ။ ဧက အက်ယ္အ၀န္းက ၉ ဒသမ ၃၄ ဧကရဲ႕ မူလပုိင္ရွင္ ေလးဦးကုိ ေပးခဲ့တာပါ။ ဒီနစ္နာေၾကးကုိ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ လွည့္ပတ္ရန္ပုံေငြက ေပးတာပါ။ ဒီတန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာေတြက ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ လွည့္ပတ္ရန္ပုံေငြဆုိတာ ေဆာက္လုပ္ၿပီး ျပန္လည္ေရာင္းခ်လုိ႔ ထြက္တဲ့ ေငြနဲ႔ဆက္ၿပီး ေဆာက္လုပ္သြားတာပါ” ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီး လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္မင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းတြင္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ယာ ရွစ္ခန္းတြဲ ေျခာက္ထပ္ ခုနစ္လုံး။ ေျခာက္ခန္းတြဲ ငါးထပ္ ၁၀ လုံး၊ ႏွစ္ခန္းတြဲ ေလးထပ္ငါးလုံးႏွင့္ ငွားရမ္းအိမ္ရာ ငါးလုံးတုိ႔ ပါ၀င္ကာ စုစုေပါင္း အေဆာက္အအံု ၂၇ လုံးပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီ ရွစ္ခုတို႔မွ တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီး ညႊန္ၾကား႐ုံး စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

“သိမ္ခံထားရတာ ၾကာပါၿပီ။ ဟုိးအရင္ ကတည္းက ပုသိမ္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းနဲ႔ အသိမ္းခံရတာ အခုလုိမ်ဳိး တစ္ဧကကုိ ၂၁ သိန္းေလာက္နဲ႔ ျပန္ရေတာ့ ၀မ္းသာမိပါတယ္။ မိသားစုကေတာ့ ႏွစ္နာခဲ့ရတာ ႏွစ္မနည္းေတာ့ပါဘူး” ဟု နစ္နာေၾကးရရွိသည္ မူလလယ္ပုိင္ရွင္ မိသားစု၀င္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္း၏ က်သင့္ေငြတန္ဖုိးမွာ အေျခခံျဖစ္ေသာ လမ္း၊ မီး၊ ေရ၊ မိလႅာ စနစ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီးခ်ိန္မွသာ ေျပာႏုိင္မည္ျဖစ္ၾကာင္းႏွင့္ ငွားရမ္းရန္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ရန္မ်ားမွာ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီး အစုိးရတို႔ ညိႇႏႈိင္း၍ မူ၀ါဒခ်ၿပီးမွသာ မူ၀ါဒအတုိင္း ေရာင္းခ်ငွားရမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီး ညႊန္ၾကား႐ုံးမွ သိရသည္။

ွွွွSource : Eleven Media Group

Facebook comments