YCDC မွ အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္

javascript

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသည္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား အမ်ားဆုံးလာေရာက္သည့္ေနရာ ျဖစ္သျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေျပာင္း လဲေဆာင္ရြက္လာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ အခ်ိဳ႕ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားမႈမ်ားရွိေနၿပီး အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ကိစၥမ်ား တြင္ လ်င္ျမန္လြယ္ကူလာေစရန္ ဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို စတင္ေဆာင္ ရြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

"YCDC ရဲ့စနစ္ေတြ ေျပာင္းလဲလာမႈက နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေတြကို ဖိတ္ေခၚရာ မွာ အလြန္ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္၊YCDC ရဲ့စနစ္ေတြကို ျပည္သူေတြ သုံးစြဲလို႔အဆင္ေျပတယ္ဆိုရင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမယ့္သူ ေတြကလည္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာမွာ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ YCDC မွ ေကာက္ခံေနေသာ အခြန္အခမ်ားကို YCB Payment Gateway အသုံးျပဳ၍ AYA Bank, KBZ Pay, CB Pay တို႔ျဖင့္ ေပးေဆာင္နိုင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ အဆိုပါဘဏ္မ်ားၾကား ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွစတင္ၿပီး အခြန္မ်ားကိုMobile Payment စနစ္ျဖင့္ စတင္ေပးေဆာင္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အတြင္း ေရးမ·း ေဒၚလွိုင္ေမာ္ဦးက ေျပာသည္။

"အခြန္ေဆာင္ခ်င္ေပမဲ့ အလုပ္မအားတဲ့ အခါ၊ ေပးေဆာင္ရမယ့္ အခြန္ပမာဏထက္ ဘဏ္ကိုသြားရတဲ့ အခ်ိန္၊ ေငြကုန္က်တာေတြက ပိုမ်ားေနတဲ့အခါ အခြန္ေဆာင္ခ်င္ေပမဲ့ မေဆာင္ျဖစ္ၾကတာေတြ ရွိလာပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ အခြန္အခ၊ ဝန္ေဆာင္ခေတြကို online ကေနတစ္ဆင့္ ျပည္သူေတြ အလြယ္တကူ ေပးသြင္းနိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၎က ဆိုသည္။

မၾကာေသးခင္က ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္တင္ရာတြင္ အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ေလၽွာက္လႊာတင္နိုင္သည့္ စနစ္တစ္ခုကို စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း စည္ပင္မွဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ စနစ္မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ ႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆိုသည္။

ျပည္သူမ်ားကို အေကာင္းဆုံးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေဆာင္နိုင္မည့္Single window စနစ္ကို ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္YCDC မွ အခြန္အခမ်ားေကာက္ခံရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားက အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ေကာက္ခံသည့္စနစ္ကို က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

"အရင္က ေျပစာေတြကို ႐ုံးခ်ိန္အတြင္းပဲလိုက္ေပးၿပီး ေငြကိုလည္း ႐ုံးခ်ိန္ပဲ လိုက္ေကာက္ရေတာ့ အလုပ္သြားေနတဲ့သူေတြ အတြက္ အဆင္မေျပျဖစ္ရတယ္။ ဌာနမွာလည္း အခြန္ေတြ ရသင့္သေလာက္မရဘူး၊ အခုေတာ့ ေပးရမယ့္အခြန္ေငြကို လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ေပးေဆာင္နိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသို႔ ျပည္သူမ်ား ေပးေဆာင္ေနရသည့္ ေျမခြန္၊ ပစၥည္းခြန္၊ အေထြေထြအခြန္၊ အမွိုက္ခြန္အပါအဝင္ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးႏွင့္ ေဆး႐ုံမ်ားက ထြက္သည့္ အမွိုက္ႏွင့္ အညစ္အေၾကးခြန္မ်ားကို စတင္ေပးေဆာင္နိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကေမၻာဇဘဏ္၏Head of Agent Banking ဦးစိုးကိုကိုက ေျပာသည္။

Mobile Payment စနစ္ျဖင့္ အခြန္ေပးေဆာင္သူမ်ားသည္Mobile Banking အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားျဖင့္ အခြန္ေျပစာတြင္ ပါရွိသည့္QR Code မွတစ္ဆင့္ ယခင္ေပးေဆာင္ထားသည့္ အခြန္မ်ားကို စစ္ေဆးနိုင္မည့္အျပင္ လစဥ္ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္မ်ားကိုလည္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါAYA, KBZ, CB စသည့္ ဘဏ္သုံးခု၊ေနာင္တြင္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ အျခားဘဏ္မ်ား၊ ေဈးမ်ား၊ စတိုးဆိုင္မ်ားႏွင့္လည္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္းလည္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ဆိုသည္။

အခြန္အခမ်ား ျပည့္ဝစြာရရွိလာျခင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မည္ျဖစ္ကာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျဖစ္ အမွိုက္သိမ္းယာဥ္မ်ားတြင္GPS မ်ားတပ္ဆင္ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမွ ထုတ္လုပ္ေသာ စြမ္းအင္စက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊အမွိုက္ပုံးမ်ား၊ အမွိုက္ကန္မ်ား၊ အမ်ားသုံးသန္႔စင္ခန္းမ်ားကို ေနရာတိုင္းတြင္ ထားရွိေပးျခင္း စသည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုေဆာင္ရြက္ေပးလာနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚလွိုင္ေမာ္ဦးက ဆိုသည္။

Source : Myanmar Time
Property.com.mm သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အိမ္ျခံေျမ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ update ျဖစ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားကို Mobile Phone လြယ္ကူစြာ ဖတ္ရႈနိုင္ရန္ Play Store မွ www.property.com.mm application အား Download ရယူနိုင္ပါသည္။

Facebook comments