ေဟာင္အင္းဂရီလာစီမံကိန္း အပုိင္း (၂)ကို လာမည့္ႏွစ္ အၿပီးတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ခန္႔မွန္းထား

javascript
ကမၻာေအးဘုရားလမ္း ေပၚရွိ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ ရာႏႈန္း ျပည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းျဖစ္ ေသာ ေဟာင္အင္းဂရီလာစင္တာ ၏ အပိုင္း (၂)ကို ယခုလအတြင္း စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

စီမံကိန္း အပုိင္း(၁)ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္၍ ယခုလ ၁၉ ရက္တြင္ စီမံကိန္း အပုိင္း(၂)ကို စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

အပိုင္း(၁) သည္ ၂၀၁၅ တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး အပိုင္း (၂)သည္ ၂၀၁၇ တြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။

တည္ေဆာက္မႈ၏ ဒုတိယ အပိုင္းတြင္ A အဆင့္ရွိ ႐ံုးခန္းအ ျဖစ္အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ တာ၀ါအေဆာက္အအံု ႏွစ္ခုႏွင့္ လူေနအိမ္ အေဆာက္အအံုငါးလံုးပါရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ႐ုပ္ရွင္႐ံု ႏွင့္ လူေနအိမ္ခန္းေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္မည္ဟု ဆုိသည္။

ေဟာင္အင္းဂရီလာ စီမံ ကိန္းသည္ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း ေပၚရွိ ယခင္စက္မႈ(၁) ၀န္ႀကီး ဌာနပိုင္ေျမေနရာတြင္ ကန္ေဒၚ လာ သန္း ၄၄၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထား သည့္ အဆင့္ျမင့္လူေနတုိက္ခန္း မ်ား၊ ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ဟုိတယ္ ႏွင့္ ႐ံုးခန္းမ်ားပါ၀င္သည့္စီမံကိန္း ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည့္ ေျမေနရာကို စက္မႈ ၀န္ႀကီး ဌာနထံမွ ယင္းကုမၸဏီက ၂၀၁၂ တြင္ လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ၂၀၁၃ ၌ စတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

လုပ္ငန္းကာလကုိ ေျခာက္ႏွစ္မွ ခုနစ္ ႏွစ္အထိ ၾကာျမင့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး သတ္မွတ္ခ်ိန္ထက္ေစာ၍ ၿပီးစီးႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။

အပိုင္း(၁)မွ စတင္ေရာင္းခ် ေနသည့္ လူေနတုိက္ခန္းမ်ားမွာ က်ပ္သိန္း ၃,၀၀၀ မွ သိန္း၆,၀၀၀ အတြင္းရွိၿပီး အထပ္ျမင့္ေလ ေစ်း ႏႈန္း 
အနည္းငယ္ျမင့္တက္ေလျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ေဟာင္အင္းဂရီ လာ ျမန္မာစင္တာ၏ ပထမအ ပိုင္း၌ဟုိတယ္မီလီယာႏွင့္ ေစ်း၀ယ္စင္တာအျဖစ္ ျမန္မာပလာဇာတို႔ စတင္ဖြင့္လွစ္ေနၿပီ ျဖစ္ သည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments