ဂ်ပန္ပါဝင္လာေတာ့မည့္ ထားဝယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း

javascript
ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း၏ ပင္မစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္ ျမန္မာ“ဂ်ပန္“ထိုင္း သုံးနိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ပါဝင္ လာေရး အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ (Joint Cooperation Committee - JCC) ေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 

ထိုင္း“ျမန္မာအၾကားသေဘာတူညီခ်က္အရ ကနဦးအဆင့္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ ကိစၥမ်ားသည္ ၁၀ ႏွစ္တာကာလသို႔ ေရာက္သည့္တိုင္ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား သိသိသာသာ တိုးတက္လာျခင္းမရွိေသးေပ။ 

သို႔ရာတြင္ ပင္မစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္အဆင့္တြင္ ဂ်ပန္ပါဝင္လာေရးႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ခပ္စိပ္စိပ္ျဖစ္လာခဲ့ကာ ဂ်ပန္ “ ျမန္မာ အစိုးရ အၾကား စီမံကိန္းလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဆင့္ ေဆြးေႏြးၿပီးၿပီ ျဖစ္သည္။  

"စီမံကိန္းတစ္ခုလုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္အဆင့္မွာ ဂ်ပန္ပါဝင္ၿပီး သုံးနိုင္ငံအစိုးရ ေပါင္းလုပ္သြားမယ္။ စီမံကိန္းအျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေပၚ ေအာင္ေတာ့ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနၿပီ"ဟု အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေနေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ထားဝယ္ၿမိဳ႕၏ေျမာက္ဘက္ ကီလိုမီတာ ၂၀ အကြာတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ၏အႀကီးဆုံး စက္မႈကုန္သြယ္ေရးဇုန္ႀကီးအျဖစ္ ဟက္တာ ၂၀çဝ၀ဝ နီးပါးရွိေသာေျမေပၚတြင္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျမန္မာႏွင့္ထ ိုင္းအစိုးရအၾကား ႏွစ္နိုင္ငံပူးတြဲေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္ ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့သည္။

ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းကို ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္း နားလည္မႈစာခၽြန္ လႊာေရးထိုးထားၿပီး ကနဦးအဆင့္အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူအေနျဖင့္ အီတာလ်ံထိုင္းကုမၸဏီက လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ပင္မစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္အဆင့္၌ ျမန္မာ“ဂ်ပန္“ထိုင္း သုံးနိုင္ငံေဆာင္ရြက္ရန္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ဂ်ပန္ပါဝင္ေသာ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းသည္ ေအာင္ျမင္ေနၿပီး အလားတူ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္လည္း ဂ်ပန္ပါဝင္လာပါက ေကာင္းလာမည္ဟု ျမန္မာအစိုးရက ေမၽွာ္မွန္းထားသည္။

"ဂ်ပန္ပါဝင္လာရင္ေတာ့ ပိုၿပီးေကာင္းသြားမယ့္ အေနအထားပါ။ ဂ်ပန္ အစိုးရဘက္ကလည္း အခုလက္ရွိမွာ စိတ္ဝင္စားတဲ့အေနအထား ေတြ႕ရတယ္။ ျမန္မာ“ဂ်ပန္ပူးေပါင္းတာက အလားအလာေကာင္းတဲ့ အေနအထားျဖစ္တယ္" ဟု ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာသည္။

ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ(JICA) သည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေလ့လာမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ ထားၿပီး တရားဝင္အစီရင္ခံစာထြက္ရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ 

"ဂ်ပန္က ကမၻာမွာေတာင္ နာမည္ရတဲ့ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ။ ထိုင္းနိုင္ငံက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံေတြ လာၿပီးရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံဖို႔ လုံးဝမထင္ဘူး။ သူတို႔နိုင္ငံအတြင္းမွာပဲ စက္႐ုံေတြေထာင္ၿပီး တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းက အလုပ္သမားေတြကိုပဲ ေခၚၿပီးလုပ္ခိုင္းမယ့္သေဘာရွိတယ္"ဟု ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းတည္ေနရာရွိ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးၾကည္စိုးက သုံးသပ္သည္။

ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းေနရာႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အျခားပင္လယ္ ကမ္းေျခေနရာမ်ားတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ေရလုပ္ငန္း၊ ငါးသယံဇာတမွ စက္မႈကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးအစာထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္း၊ ပင္လယ္ရပ္ျခားခရီးသြားလာမႈအျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား သြားလာမႈမ်ားလာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသတြင္းရွိ ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာနိုင္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

တစ္ၿပိဳင္နက္မွာပင္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕လာနိုင္ၿပီး ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈျဖင့္ ျပန္လာ၍ မိသားစုႏွင့္ အတူေနနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းတြင္ ဂ်ပန္ပါဝင္လာပါက ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ား ဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ရာ ေဒသခံမ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၾကည္စိုးက ေျပာသည္။ 

ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရၾကားခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္ရွစ္ခုတြင္ ႏွစ္ဖက္ျဖည့္ဆည္းရမည့္အခ်က္ စုစုေပါင္း ၇၈ ခ်က္ရွိၿပီး ၅၅ ခ်က္ကို အီတာလ်ံထိုင္း က ျဖည့္ဆည္းရမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္အခ်က္မွာ ျမန္မာအစိုးရဘက္က ျဖည့္ဆည္း ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရဘက္က လုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥမ်ားတြင္ ေျမငွားသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ EIA, SIA, One Stop Service ႏွင့္ အျခားအခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

ကနဦးအဆင့္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ စီမံကိန္းစုစုေပါင္း ကိုးခုရွိၿပီး ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္း၊ ဆိပ္ကမ္းငယ္၊ ကနဦးစက္မႈဇုန္၊ ကနဦးၿမိဳ႕ျပလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္သည္။ အခ်ိဳ႕စီမံကိန္းမ်ားကို စတင္ထားေသာ္လည္း ကုမၸဏီက ၿပီးျပတ္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ ရပ္နားထားသည္ဟု ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးျမင့္ဆန္းက ေျပာသည္။

အဓိကက်ေသာ ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္း၊ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံ ကိန္းငယ္ စသည့္ အေရးႀကီးေသာ စီမံကိန္း သုံးခုခန္႔ကို အီတာလ်ံထိုင္းကုမၸဏီ က ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရက ထိုင္းအစိုးရဆီမွ ေခ်းေငြယူ၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသည္ဟု ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေကာ္မတီမွ သိရသည္။ 

ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းေဖာက္ရန္ ေခ်းေငြသေဘာတူညီခ်က္ရရွိၿပီးျဖစ္ကာ  ေျမျပင္တြင္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ၿပီးစီးပါက ေခ်းေငြသေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမည္ျဖစ္သည္။ လမ္းေဖာက္ရန္ တင္ဒါေခၚယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ႏွစ္လယ္ပိုင္းခန္႔တြင္ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈ စတင္နိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ျမန္မာဘက္မွ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေနာက္ဆုံးက်န္ရွိေနသည့္ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ မၾကာမီေပးပို႔သြားရန္ရွိၿပီး ယင္းကိစၥၿပီး ပါက ျမန္မာနိုင္ငံဘက္မွ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္ကိစၥမ်ား ၿပီးစီးၿပီျဖစ္သည္ဟု ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာသည္။

ကနဦးအဆင့္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္  အီတာလ်ံထိုင္းကုမၸဏီက လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးကိစၥကိုJCC အစည္းအေဝးတြင္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ကာ ကုမၸဏီဘက္က မေဆာင္ရြက္နိုင္ပါကရွင္းလင္းျခင္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

အီတာလ်ံထိုင္းကုမၸဏီအေနျဖင့္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းကို၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္ကတည္းက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ ေသာ္လည္း စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမရွိျခင္း၊ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ ၾကာျခင္းမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီသည္ စာခ်ဳပ္ကိုလိုက္နာျခင္းမရွိဟု ဦးျမင့္ဆန္းက ေျပာသည္။

"စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခမကိုက္ဘူးဆိုရင္လည္း ထြက္ေပါ့။ တျခားတင္ဒါ ေခၚမွာေပါ့။ အခုက် ထြက္လည္းမထြက္ဘူး။ လုပ္လည္း မလုပ္ဘူး။ နိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ အရင္တုန္းက သူကုန္ထားတဲ့ ပိုက္ဆံေတြကို ေပးလိုက္ၿပီး ထုတ္လိုက္မလား။ ဒီတိုင္းပဲဆက္ထားမလား။ ဒီတိုင္းပဲဆက္ထား ရင္ေတာ့ ထုံးစံအတိုင္းပဲ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းဗ်ဴဟာနဲ႔သြားေနမွာပဲ။ အစိုးရဘက္က အားနည္းခ်က္က မူဝါဒမျပတ္ဘူး"ဟု ဦးျမင့္ဆန္းက ၎အျမင္ကို ေျပာသည္။

အီတာလ်ံထိုင္းကုမၸဏီသည္ ၂၀ဝ၈ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ထိသာ လုပ္ငန္း အနည္းငယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ယင္းေနာက္တြင္ ယခုအခ်ိန္ထိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈလုံးဝမရွိဘဲ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းထားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ရပ္နားထားမႈသည္  ေဒသခံမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအျပင္ ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ပူးတြဲပါလာမည့္ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္လာရန္ ေမၽွာ္လင့္ခဲ့ျခင္းအတြက္ အားမလိုအားမရျဖစ္ေစ ခဲ့သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြင္းပါဝင္သည့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံ၊ လယ္ယာေျမမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္က သိမ္းဆည္းထားေသာ္လည္း ဥပေဒလုပ္ထုံး၊ လုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ အစားထိုးေျမျပန္လည္ေပးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ေပးထားျခင္းမရွိဟု ဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ စီမံကိန္းဧရိယာထဲရွိ ေျမမ်ားကို လယ္ယာေၿမ လုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ပုံစံ(၇) ေလၽွာက္ထားျခင္းကိစၥမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားက အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းေနရသည္ဟု ထားဝယ္ေဒသခံ ဦးသန္းဝင္းက ေျပာသည္။

အီတာလီလ်ံထိုင္းကုမၸဏီႏွင့္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးျပႆနာမ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေပးရာတြင္လည္း တန္းတူညီမၽွမဟုတ္ဘဲ စီမံကိန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ သိခြင့္မရခဲ့ျခင္းမ်ားအျပင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအပိုင္း လြန္စြာ  အားနည္းခဲ့သည့္အတြက္ ေျမယာေဈးကစားျခင္းဒဏ္မ်ား ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ေျမယာေဈးကစားသူေၾကာင့္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးကို ေဒသခံမ်ားက ေကာင္းမြန္ စြာမခံစားခဲ့ရဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေျမယာကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရင္ဦးဆုံးေျပလည္မႈရေအာင္ ေျဖရွင္းထားသင့္သည္ဟု ဦးၾကည္စိုးက ေျပာသည္။

ကနဦးစီမံကိန္းကို ဦးစြာလုပ္ေဆာင္ရန္ ရွစ္ႏွစ္ၾကာျမင့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ယခုအခါ ကနဦးအဆင့္ႏွင့္ ပင္မစီမံကိန္းကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီက ေဆြးေႏြးမႈကို အစိုးရပိုင္းကလည္း သေဘာတူညီေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းကို အဓိကအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေငြေၾကးအင္အားေတာင့္တင္းသည့္ကုမၸဏီ လိုအပ္သည္ဟု ဦးျမင့္ဆန္းက ေျပာသည္။

Facebook comments