မုံရြာႏွင့္ေရႊဘိုတြင္ ျပည္သူ႕အငွားအိမ္ရာမ်ားကို တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္ ၁၅ဝဝဝ (သို႔)၂ဝဝဝဝ ျဖင့္ ငွားႏိုင္ရန္စီစဥ္

javascript
ပည္သူ႔အငွားအိမ္ရာစီမံကိန္းကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မုံရြာၿမိဳ႕ႏွင့္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕တို႔တြင္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိရာ ငွားရမ္းခႏႈန္းထားကို က်ပ္ ၁၅ဝဝဝ (သို႔) ၂ဝဝဝဝႏႈန္းျဖင့္ ငွားရမ္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီး ဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေရႊဝင္းထံမွ သိရသည္။

''ငွားရမ္းေပးမယ့္စနစ္ကေတာ့ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံေတြကို ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕ နယ္နဲ႔ ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးေတြ အထိျဖန္႔ေဝေပးသြားပါမယ္။ ေလွ်ာက္လႊာ ပုံစံေတြကို သတ္မွတ္ပုံစံမွာ ေရးသြင္းၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနကို ေလွ်ာက္ထား ရမွာျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕ရဲ႕ႀကီးၾကပ္မႈနဲ႔ မဲႏႈိက္ေရြးခ်ယ္ စိစစ္ငွားရမ္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ဦးေရႊဝင္းက ေျပာသည္။

အိမ္မဲ့ဝင္းမဲ့အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၊ အလယ္အလတ္လူတန္းစားမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေျခခ်ေနထိုင္သည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အၿငိမ္း စားမ်ား ဝန္ထမ္းမ်ားကိုငွားရမ္းေပးမည့္ ျပည္သူ႔အငွားအိမ္ရာစီမံကိန္း ကို၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ မုံရြာၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ တြင္ ႏွစ္လုံး၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ မင္းေက်ာင္းေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ႏွစ္လုံးတည္ေဆာက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 
တည္ေဆာက္ေနေသာ ျပည္သူ႔အငွားအိမ္ရာ မ်ားသည္ အခန္းအက်ယ္ ၃၂၄ စတုရန္း ေပရွိ အိမ္ခန္းေပါင္း ၆ဝ ပါ RC ၁၂ ခန္းတြဲ ငါးထပ္ေလးလုံး အိမ္ခန္း ေပါင္း၂၄ဝ ကို ေဆာက္လုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Source: MOI Webportal Myanmar

Facebook comments