အစုိးရသစ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ထိပ္တန္း ေကာ္ပိုေရးရွင္း လုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား အၿပိဳင္အဆုိင္ တုိးျမႇင့္ရန္ စီစဥ္

javascript
လာမည့္ မတ္လကုန္တြင္ တက္ေရာက္မည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရသစ္အေပၚ ထားရွိသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဂ်ပန္ထိပ္တန္း လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လုပ္ငန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ရန္ အၿပိဳင္အဆုိင္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဂ်ပန္ သတင္းေအဂ်င္စီ တစ္ခုျဖစ္ေသာ JiJi Press ၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္း ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ား ျဖစ္ေသာ Misui & Co ႏွင့္ Marubeni Corp တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၎တုိ႔၏ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းသံုး ဓာတ္ေျမၾသဇာ စက္႐ုံမ်ား စီမံကိန္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ Mitsui သည္ ၎၏ စင္ကာပူ မိတ္ဖက္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျမန္မာ့လယ္ယာစီးပြား အမ်ားပုိင္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းတုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ုံ ေဆာက္ရန္ မတ္လ အေစာပုိင္းက သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့သည္။ Marubeni ကလည္း ျပည္တြင္းမိတ္ဖက္ တစ္ဦးႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ုံ တစ္႐ုံကုိ လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ စတင္ လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Mitsubishi Corp၊ Itochu Corp ႏွင့္ Sumitomo Corp တုိ႔ကလည္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေျချပဳ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိတုိးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ား အပါအ၀င္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပုိမုိ ပီျပင္လာသည့္ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ပုိမုိလ်င္ျမန္ သြက္လက္စြာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၀န္ေဆာင္မႈတြင္လည္း Sumitomo က Hino Mortors Ltd အတြက္ ျပဳျပင္ထိန္သိမ္းေရး ၀န္ေဆာင္မႈ စင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိထားၿပီး Itochu ကလည္း Isuzu Motors Ltd ၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိထားသည္။ အျခား ဂ်ပန္ေမာ္ေတာ္ကား လုပ္ငန္းစုမ်ားျဖစ္ေသာ Toyota၊ Nissan၊ Suzuki၊ Mazda၊ Misubishi စသည္တုိ႔လည္း ျမန္မာေစ်းကြက္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ ေကာ္ပုိေရးရွင္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ Mitsubishi Estate Co သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လမ္းေပၚရွိ ျမန္မာ့မီးရထား႐ုံးခ်ဳပ္ ေျမေနရာတြင္ အဆင့္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယန္း ဘီလ်ံ ၅၀ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၃၉ သန္း၀န္းက်င္) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းစီမံကိန္းကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တုိက်ဳိၿမိဳ႕တြင္ ထင္ရွားသည့္ ဗဟုိစီးပြားေရး ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ခရုိင္ျဖစ္ေသာ Marunouchi ကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႐ုံးအေဆာက္အအံုမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ လူေနအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေစ်း၀ယ္စင္တာမ်ားႏွင့္ ဟုိတယ္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရ လက္ထက္ ကတည္းက ဂ်ပန္ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ား အပါအ၀င္ ဂ်ပန္စီးပြားေရး အမ်ားအျပား ၀င္ေရာက္လာၿပီး အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးရန္အတြက္ ဂ်ပန္ ထိပ္တန္းဘဏ္ သံုးခုကုိ ဘဏ္ခဲြဖြင့္လွစ္ခြင့္ လုိင္စင္ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္တြင္ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ကုိးခုကုိ လုိင္စင္ထုတ္ေပးခဲ့ရာ ဂ်ပန္ဘဏ္ သံုးဘဏ္ျဖစ္သည့္ Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd၊ Sumitomo Mitsui Banking Corp၊ Mizuho Bank Ltd တုိ႔ လုိင္စင္ ရရွိခဲ့ၿပီး ယခု လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဦးစီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳထားေသာ ဂ်ပန္လုပ္ငန္း ၈၅ ခုရွိၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၁၉ သန္းေက်ာ္ ျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေတာင္ဘက္ျခမ္းရွိ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္လည္း ဂ်ပန္စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အမ်ားအျပား ၀င္ေရာက္ ျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ ရွိၿပီး တနသၤာရီတုိင္းရွိ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္လည္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူထားၿပီး ျဖစ္သည္။
Source: Eleven Media Group

Facebook comments