အိမ္ၿခံေျမက႑သည္လည္း ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိေန

javascript

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအလားအလာအေကာင္းဆံုးက႑မ်ားအျဖစ္ အိမ္ၿခံေျမက႑၊ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးက႑တို႔တြင္ ဝင္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ စိတ္ဝင္စားမႈျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္(MIC)အတြင္းေရးမွဴးမွ ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑သည္ စိတ္ဝင္စားမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေနသည္။အထူးသျဖင့္ အလုပ္သမားအမ်ားအျပားခန္႔ႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို MIC အေနႏွင့္ Promote လုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။အဓိက မွာ Low Technology ႏွင့္ Labour Intensive အား အဓိက လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

Food Processing ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအလားအလာအမ်ားႀကီးေကာင္းလာႏုိင္ၿပီး ACE ၏အက်ိဳးဆက္မ်ားပင္။ထို႔ေၾကာင့္ Food Processing က႑တြင္ ပို၍အားေကာင္းလာသည္။

ဆက္၍အားေကာင္းလာႏိုင္သည့္ က႑မွာ အိမ္ၿခံေျမက႑ႏွင့္ တယ္လီကြန္းဆက္သြယ္ေရးက႑တို႔ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီဥပေဒသစ္ေၾကာင့္ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ ေငြမ်ားစီးဝင္လာျခင္း၊ကြန္ဒိုမီနီယံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ နည္းဥပေဒထြက္ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ ကာလအတန္ၾကာေအးစက္ေနသည့္အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ျပန္လည္လႈပ္ခတ္လာႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္၂ဝ၁၇ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို ႔ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝင္ေရာက္မႈတြင္ ဆက္သြယ္ေရးက႑မွာအမ်ားဆံုးဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္စၿပီး၂ဝ၁၈ခုႏွစ္အတြင္းတြင္လည္း တယ္လီကြန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆက္လက္အားေကာင္းေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအလားအလာရႈေထာင့္မွ ၾကည့္ပါက ေကာင္းလာႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ ဆိုးလာႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သို႕ေသာ္လည္းေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ ပိုမ်ားသည္ဟုသိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အီးယူႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ႏွစ္ႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအကာအကြယ္ေပးေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဴပ္ဆိုရန္အတြက္ အီးယူဘက္မွရပ္ဆိုင္းလိုက္သျဖင့္ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔အေနာက္ႏိုင္ငံ မ်ား၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအလံုးအရင္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္လာရန္ ေမွ်ာ္မွန္း၍မရေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္စိတ္ဝင္စားမႈျမင့္တက္ေနၿပီး အထူးသျဖင့္ အာဆီယံႏုိင္ံမ်ား၊ဂ်ပန္ႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံတို႔မွ အဓိက စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ဒီဇင္ဘာတတိယပတ္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမင့္ျခင္းအပါအဝင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ငါးဘီလ်ံေက်ာ္ဝင္ေရာက္ထားၿပီး စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္အမ်ားဆံုးဝင္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရသည္။

Source :Daily Eleven

Facebook comments