မႏၲေလးတိုင္း ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ ၁၈ ခုေဆာက္မည္

javascript

မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ရွစ္ခု၌ အစိုးရဝန္ထမ္းအိမ္ရာ ၁၈ ခု 
တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားကို ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၏ ပထမေျခာက္လျဖစ္ေသာ ဧၿပီလမွ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းတြင္ အစိုးရဝန္ထမ္း ၅၆,၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္၌ လူတစ္ရာလွ်င္ ေလးဦးသာ ေနရာစီစဥ္ေပးႏိုင္ေသးေသာေၾကာင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ဝန္ထမ္းမ်ား ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားကို ေညာင္ဦး၊ ျမင္းၿခံ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ မိုးကုတ္၊ ရမည္းသင္း၊ မလိႈင္၊ သာစည္ႏွင့္ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစီမံကိန္းအတြက္ က်ပ္ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

အေဆာက္အအံု ၁၈ လံုးတြင္ အခန္း ၂၄၈ ခန္းပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ရာတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ မႏၲေလးတိုင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနက ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ား စတင္ေခၚယူမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါဦးစီးဌာနအေနႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းရွိ အစိုးရဝန္ထမ္း ၂၇၈၀ ေက်ာ္အတြက္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

Source : The Voice

Facebook comments