မူဆယ္တြင္ ေလယာဥ္ကြင္းသစ္ေဆာက္လုပ္မည္

javascript

တ႐ုတ္- ျမန္မာ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ အဓိက အေရးပါေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ေလယာဥ္ကြင္း ေဖာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ လိႈင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္သည့္ မူဆယ္ႏွင့္ ျမဝတီၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေလယာဥ္ကြင္း ေဆာက္လုပ္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မူဆယ္ေဒသေန ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ အစိုးရဌာနႏွင့္ ဆက္စပ္ႏိုင္ေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးကိစၥမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ လြယ္ကူစြာျဖင့္ အခ်ိန္မီ သြားလာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ေလယာဥ္ကြင္းအသစ္ကို အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္သည့္ စနစ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔က ခြင့္ျပဳထားၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တင္ဒါေခၚသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုဝန္ႀကီးက ရွင္းျပခဲ့သည္။

ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္ ေလယာဥ္ကြင္းသစ္ တည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္သည့္အဖြဲ႔ျဖင့္ သင့္ေတာ္လံုေလာက္သည့္ ေျမေနရာကို ကြင္းဆင္း ရွာေဖြေ႐ြးခ်ယ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေဖာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားမႈ မရွိေသးေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

Source: The Voice

Facebook comments