ကြန္ဒိုနည္းဥပေဒ ထါက္ရွိလာမည့္ သတင္းေၾကာင့္ ကြန္ဒိုေစ်းကြက္လႈပ္ရွားလာ

javascript

ယခုနွစ္အတြင္း ကါန္ဒိုနည္းဥပေဒ ထြက္ရွိလာမည္ဟု သတင္းမ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းေၾကာင့္ ယခုလပိုင္းအတြင္း ကြန္ဒိုေစ်းကါက္ လႈပ္ရွားမႈ၇ွိလာျပီး အေရာင္းအဝယ္ျပန္ျဖစ္လာေၾကာင္း သိရသည္။

2014 ခုနွစ္ေနာက္ပိုင္း ေအးစက္နခဲ့ေသာ ကြန္ဒိုေစ်းကါက္သည္ ယခုလပိုင္း ေအးစက္ေနခဲ့ေသာ ကြန္ဒိုေစ်းကြက္သည္ ယခုလပိုင္းအတြင္း ေစ်းေလ်ာ့ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိလာသည့္အျပင္ ကြန္ဒိုနည္းဥပေဒ ထြက္ေပၚလာမည့္သတင္း ေပၚထြက္လာျခင္းေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္၇ွိလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လက္ရွိတြင္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံသူမ်ား ဝယ္သူမ်ား မရွိေသးေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ေနထိုင္မည့္သူမ်ား ဝယ္ယူမႈျပဳလာေၾကာင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕ခံ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဒီနွစ္ထဲမွာ တိက်တဲ႔ ကြန္ဒိုနည္းဥပေဒ ေပၚထြင္လာမယ္ဆိုေတာ့ ေစ်းကါက္က ျပန္လႈပ္လာတယ္။ကြန္ဒိုနည္းဥပေဒျပီးရင္ နိုင္ငံျခားသား ဝယ္ယူခြင့္ကိနု 40ရာခိုင္နႈန္းအထိ သတ္မွတ္ေပးမွာဆိုေတာ့ ကြန္ဒိုေစ်းကြက္က ေစာင့္ၾကည့္ေနရဆဲျဖစ္တဲ့အတြက္ ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွ့သူေတြေလာက္ပဲ ေနထိုင္မယ္သူေတြေလာက္ပဲ ဝယ္ယူမႈရွိပါေသးတယ္ ဟု၄င္းက ေျပာပါသည္။

Source : Golden Hexagon

Facebook comments