ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆုံၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

javascript

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရး ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း(MCEA-Myanmar Construction Entrepreneurs Association)(ကခ်င္ျပည္နယ္) ႏွင့္ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အသင္းသားမ်ားေတြ႕ဆုံၫွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇြန္ ၇ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲက ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးစိန္ျမင့္က အဖြင့္အမွာ စကား ေျပာၾကားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရး ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း(ကခ်င္ျပည္နယ္) ဥကၠဌ ဦးတူးရိန္က အသင္းအေၾကာင္းႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ေနမႈကို လည္းေကာင္း၊ C.H.D Bank (ျမစ္ႀကီးနား) ဖြင့္လွစ္ေရးႏွင့္ တန္ဖိုးမၽွတ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရး ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္း(ကခ်င္ျပည္နယ္)အတြင္းေရးမႉး(၁) ေဒါက္တာေမာင္ခန္႔က အသင္းသားမ်ား ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရး၊ အသင္းေၾကးႏွင့္ အသင္းႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ အသင္းဘ႑ာ ေရးမႉး ဦးမင္းႏိုင္က ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ ေဒသခံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ အသင္းအတြင္းေရးမႉး(၂) ဦးထက္ေအာင္က ေဆာက္လုပ္ေရးနယ္ပယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား အရည္အေသြးျမင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ႏိုင္ေရးကို လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေနာက္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္သင္းက အႀကဳံျပဳလမ္းၫႊန္ စကားေျပာၾကားၿပီး ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုယ္စား ဦးေဖာ္လုလဝမ္ (ဆြတ္ဖယ္လ္မလီကုမၸဏီ)က ခ႐ိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ အသင္းဥကၠဌ ဦးတူးရိန္က နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Source : MOI Webportal Myanmar
Property Links >>>>>>>>>http://property.com.mm/index.php/en

Facebook comments