တံတားစီမံကိန္းေၾကာင့္ ဒလအိမ္ျခံေျမေဈး ယခင္ကလို မလႈပ္ခတ္ေတာ့

javascript

မည္ဆုိေသာေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္ ေကာင္းခဲ့ၿပီး ထူးထူးျခားျခား လႈပ္ခတ္မႈမရွိေတာ့ေပ။

လြန္ခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္ခန္႔က တံတားစီမံကိန္း ရပ္သြားသည္အထိ ေျမတစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္သိန္း
၁,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ လူေနရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း က်ပ္သိန္း ၂,၀၀၀ နီးပါးထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည့္
ဒလအိမ္ျခံေျမ ေဈးကြက္သည္ ယခုျမစ္ကူးတံတား အမွန္တကယ္တြင္ တည္ေဆာက္ျဖစ္ေတာ့
မည္ဆုိသည့္ အခ်ိန္၌ ေျမေဈးႏႈန္းမွာ အျမင့္ဆံုး က်ပ္သိန္း ၆၀၀ ေက်ာ္သာရွိၿပီး အေရာင္းအ၀
ယ္လည္း သိပ္မျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံအိမ္ျခံေျမပြဲစားမ်ားက ေျပာသည္။ "အခု ဒလမွာ ေျမလာ
၀ယ္တဲ့သူရွိရင္ အေရာင္းအ၀ယ္ကသိပ္မျဖစ္ဘူး။ ေဈးေတြက လည္း ပံုမွန္ေဈးေတြပဲရွိေတာ့တယ္။
ေပ ၄၀၊ ေပ ၆၀ အကြက္ႀကီးေတြေတာင္ သိန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ေလာက္နဲ႔ပဲ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေတာ့
တယ္။ အခုတံတားစီမံကိန္းလုပ္မယ္ဆုိတာ ေသခ်ာသြားတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ အရင္လုိ ေဈးကခုန္
မတက္တဲ့အျပင္ အေရာင္းအ၀ယ္ လည္း မလိုက္ဘူး" ဟု ဒလၿမိဳ႕ခံအိမ္ျခံေျမပြဲစားဦးလွခ်စ္က
ေျပာသည္။

ယခင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဒလၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕ကို ျမစ္ကူးတံတား တည္ေဆာက္မည္ဟု ထြက္ေပၚလာသည့္
သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္ ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းသို႕ကူးကာ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အားနည္းသည့္
ဒလၿမိဳ႕ေလးတြင္ ေန႔စဥ္ ေျမ၀ယ္ယူရန္ လာေရာက္သူမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိ
အေျခအေနႏွင့္ ကြာျခားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ "အ၀ယ္ေတြက ပထမအေခါက္
တံတားစီမံကိန္းတုန္းကလို အုန္းအုန္းကြ်က္ကြ်က္မလာဘူး။ အရင္တုန္းက ၀ယ္ထားတဲ့သူေတြ
ေတာ့ ျပန္လာၾကတယ္။ သူတုိ႔ ျပန္ေရာင္းခ်င္ ၾကလို႔ထင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ စံုစမ္းတာေလာက္ပဲ
ရွိတယ္။ တကယ္၀ယ္တဲ့သူက သိပ္မရွိဘူး။ အခုေပါက္ေဈးေတြကလည္း ပထမအေခါက္တံတား
စီမံကိန္းပ်က္သြားၿပီးကတည္းက ၿငိမ္ေနတဲ့ေဈးေတြကေန အခုခ်ိန္ထိ ျပန္တက္မလာဘူး" ဟု
ဦးလွခ်စ္က ေျပာသည္။

ဒလၿမိဳ႕၏ လတ္တေလာ ေျမေဈးႏႈန္းမ်ား သည္ ေပ ၂၅၊ ေပ ၅၀ တစ္ကြက္လွ်င္ က်ပ္ သိန္း ၅၀၀
၀န္းက်င္၊ ေပ ၄၀၊ ေပ၆၀ တစ္ကြက္ လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၆၀၀ ၀န္းက်င္ႏွင့္ ျမစ္ႏွင့္ ေ၀းသည့္ ၿမိဳ႕တြင္း
ပိုင္းလမ္းမေဘးမ်ားရွိ ေပ ၅၀ ပတ္လည္ ေျမကြက္က်ယ္ႀကီးမ်ားသည္ ပင္လွ်င္က်ပ္ သိန္း ၇၀၀ မွ
၁,၀၀၀ ၀န္းက်င္ ခန္႔သာရွိသည္ဟု ဒလေဒသခံ အိမ္ျခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။
ထို႔ျပင္ ယခင္က တံတားစီမံကိန္း ပထမ အႀကိမ္ ရပ္နားသြားၿပီးေနာက္ အျမင့္ဆံုး ေဈးျဖင့္
က်န္ရွိခဲ့သည့္ လယ္ေျမမ်ားကို စီမံကိန္းရပ္ေသာ္လည္း ဆက္လက္၀ယ္ယူခဲ့ သူမ်ား၏
လက္ထဲတြင္ လယ္ေျမေဈးမွာ သိန္း ရာဂဏန္း ၀န္းက်င္သာရွိေတာ့သည့္ အျပင္ ၀ယ္ယူ
သူလည္း နည္းပါးသြားေၾကာင္း ဦးလွခ်စ္က ေျပာသည္။

"အဲဒီလယ္ေျမေတြ၀ယ္ထားတဲ့သူေတြက ဒီအခ်ိန္မွာ ပိုက္မိထားတာေပါ့ေနာ္။ သူတုိ႔ ျပန္
ထုတ္ေတာ့လည္း အရင္ေဈးကို ျပန္မလုိက္ ေတာ့ဘူး။ အရင္ေဈးကိုက်ေတာ့လည္း ၀ယ္
တဲ့သူက မေပးဘူး။ အတြင္းက်တဲ့ ေနရာေတြဆုိ တစ္ဧကကို သိန္း ၁၅၀ ေလာက္ပဲ
ေပးေတာ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၂ ေလာက္က စီမံကိန္းစစခ်င္းမွာ ၀ယ္တဲ့သူေတြကေတာ့
ျပန္ေရာင္းရင္ ျမတ္တယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။


Source : http://myanmar.mmtimes.com

Facebook comments