စင္ကာပူဒီဇိုင္းျဖင့္ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆုံး ေျမေအာက္ လူကူးစႀကႍလမ္း တည္ေဆာက္မည္

javascript
ုုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ေျမေအာက္လူကူး စႀကၤလမ္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ
အဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပည္လမ္းမ ျဖတ္ ကာ ေျမေအာက္မွ တည္ေဆာက္သြား မည္ျဖစ္ၿပီး
စီမံကိန္းကာလ ေျခာက္လ အတြင္း အၿပီးသတ္ တည္ေဆာက္သြားရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု
ေရႊေတာင္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဘတ္စ္ ကား မွတ္တိုင္အနီး ရန္ကုန္ ပညာေရးတကၠသိုလ္
ေလ႔က်င့္ေရးေက်ာင္းႏွင့္ Junction Square  Compoundတို႔အၾကား ရွိ ရန္ကုန္ ျပည္လမ္းမႀကီး
ေအာက္တြင္ ေျမေအာက္ လူကူးစႀကႍလမ္းသစ္ကို စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ Subana Jurong ကုမၸဏီ၏
ေရးဆြဲထား သည့္ဒီဇိုင္းျဖင့္ ေရႊေတာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကုမၸဏီက စီမံကိန္းတြဲဖက္ကုမၸဏီက အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္သြား မည္ ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ဘတ္စ္ကားဂိတ္မ်ား
ႏွင့္ ေဈး၀ယ္စင္တာမ်ားျဖင့္ လူစည္ကားလ်က္ ရွိသည့္ ယင္းေနရာတြင္ လမ္းျဖတ္ကူးသူ
ျပည္သူမ်ား အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္ အတြက္ ယခုကဲ႔သို႔ ေျမေအာက္ စႀကႍလမ္း ကို
ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။ ေျမေအာက္လူကူးစႀကႍလမ္းမွာ အရွည္ မီတာ ၃၀၊ အက်ယ္သုံးမီတာ၊
အျမင့္ သုံး မီတာခန္႔က်ယ္၀န္းမည္ျဖစ္ၿပီး ေျမေအာက္ လူကူးစႀကႍလမ္း တည္ေဆာက္ေရး
စီမံကိန္း အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကိုမူ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း
မရွိေပ။

Source::http://myanmar.mmtimes.com

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သြားလာ မႈ မ်ားျပားသည့္ လမ္းမႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျပည္လမ္း
မႀကီးေအာက္တြင္ တည္ေဆာက္ မည့္ ယင္းေျမေအာက္လူကူး စႀကႍလမ္း တည္ေဆာက္ရာ၌
ယာဥ္သြားလာမႈအေႏွာင့္ အယွက္ ျဖစ္ေစမႈမရွိေစသည့္ နည္းလမ္း မ်ားကို အသံုးျပဳတည္ေဆာက္
သြားမည္ျဖစ္ ၿပီး ေျမေပၚလုပ္ငန္းခြင္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါကလည္း ညအခ်ိန္တြင္သာ လုပ္ ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေန႔အခ်ိန္တြင္ ယာဥ္ေၾကာ အားလံုးအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္
ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အၾကံဳရွိသည့္ ႏိုင္ငံ ျခားသား
ပညာရွင္မ်ား၏ တည္ေဆာက္ေရး နည္းပညာဆိုင္ရာ အၾကံေပးႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေရႊေတာင္
ကုမၸဏီက ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္း မည့္ လူကူးေျမေအာက္ စႀကႍလမ္းကို အမ်ား ျပည္သူ
အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္အတြက္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသို႔
တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

"ပထမ အစ္ကိုတို႔ လ်ာထားတာကေတာ့ အဲဒီေနရာမွာ လူကူးခံုးေက်ာ္ ေဆာက္မလို့ပါပဲ။
အဲဒါကို ေရႊေတာင္ဘက္က သူတို႔ ေျမေအာက္လူကူးစႀကႍလုပ္မယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းကို
တင္ျပလာလို႔ အစိုးရအဖြဲ႕ က ခြင့္ျပဳလိုက္တာ ျဖစ္တယ္။ အစ္ကိုတို႔ အေနနဲ႔လည္း အခုလို
ေျမေအာက္လူကူး စႀကႍလုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိလားေမးလာရင္ ေတာ့ ေရရွည္မွာရွိတယ္လို႔ပဲ
ေျဖရမွာ ျဖစ္တယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ လူကူးခံုးေက်ာ္ေတြကိုပဲ အရင္လုပ္ေနတယ္" ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာန အဆင့္ျမင့္ အရာရွိ တစ္ဦးက
ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ တြင္ ေန႔စဥ္ လမ္းပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေန
သည့္အတြက္ ခုံးေက်ာ္တံတားမ်ား တည္ ေဆာက္ေနသည့္နည္းတူ အသြားအလာ မ်ားျပားသည့္
လမ္းကူးလမ္းျဖတ္ေနရာမ်ား တြင္လည္း လူကူးခုံေက်ာ္တံတားမ်ား တည္ ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။
ယခုတည္ေဆာက္ မည့္ ေျမေအာက္လူးကူးစႀကႍ တည္ေဆာက္ မႈမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျဖစ္သည္။

Source: :http://myanmar.mmtimes.com

Facebook comments