ထပ္မံေဖာ္ထုတ္မည့္ စက္မႈဇုန္သစ္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား သာမက ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကိုပါ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးမည္

javascript
လက္ရွိ ရွိေနေသာ စက္မႈဇုန္အေဟာင္းမ်ားမွာ အရည္အေသြး နိမ့္က်မႈေ ၾကာင့္ စက္မႈဇုန္အသစ္မ်ားကို ထပ္မံေဖာ္ထုတ္ သြားမည္ျဖစ္ကာ အဆိုပါ ဇုန္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသာမက ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ကိုပါ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ မတ္ ၁၈ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏိုဗို တယ္ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ႏွင့္ႏိုင္ငံတကာမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျ ခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ''လက္ရွိ ရွိေနတဲ့ စက္မႈဇုန္ ေတြ၊ စီး ပြားေရးဇုန္ေတြ၊ Special Economic Zone ေတြကို ျပန္သံုး သပ္တဲ့အခါ က်ေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကတည္းက ဒီဟာေတြကို အေ ကာင္အထည္ ေဖာ္လာခဲ့တယ္။ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေ တြမွာလည္း စၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ကတည္းကိုက One Establish မျဖစ္ခဲ့ဘူး။ One Organize မျဖစ္ခဲ့ဘူး။ စက္မႈဇုန္ ေတြ ဟာ အရည္အေသြးနိမ့္က်ေနတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ လက္ရွိ ရွိေနတဲ့ စက္မႈဇုန္ အေဟာင္းေတြကို အရည္အေသြးျပန္လည္ျမႇင့္တင္ဖို႔ဆိုရင္ အင္မတန္ ခက္ ခဲတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စက္မႈဇုန္အသစ္ေတြကို ထပ္မံၿပီးေတာ့ တိုးခ်ဲ႕ေဖာ္ထုတ္သြားဖို႔ရွိပါတယ္''ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အသစ္ထပ္မံေဖာ္ ထုတ္မည့္ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ ယခင္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ စက္မႈဇုန္အေဟာင္း မ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ပါဝင္ခြင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အသစ္ ရင္းႏွီးျမႇဳ ပ္ႏွံမည့္ သူမ်ားကိုလည္း ခြင့္ျပဳေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္း အျပင္ ထပ္မံေဖာ္ထုတ္ မည့္ စက္မႈဇုန္အသစ္မ်ားတြင္ Developer မ်ားကို လည္း ေသခ်ာစိစစ္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္လုပ္ ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ လုပ္ငန္းကိုသာ Developer အျဖစ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးသြား မည္ျဖစ္ေ ၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။
''ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေတြ႕အႀကံဳအရ ဘာျဖစ္လဲဆိုရင္ Developer ပဲ။ စက္မႈ ဇုန္ တစ္ခုကို Developer လုပ္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ကိုယ္တကယ္ လုပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိဘဲ အခြင့္အေရးကို ရေအာင္ယူတယ္။ ၿပီးေတာ့လာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရွိ လား။ တစ္ေယာက္ခ်င္း၊ တစ္ေယာက္ခ်င္းကို ေခၚၿပီး ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ေနရာေပးၿပီးေတာ့ Develop လုပ္တယ္ဆိုတာဟာ နည္းလမ္း မမွန္ပါ ဘူး။ Developer ပိုင္း မွာဆိုရင္လည္းပဲ Consortium ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘာပဲျဖစ္ျ ဖစ္ Develop လုပ္ခ်င္ရင္ တကယ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ကြၽန္ေ တာ္တို႔ေပးသြားမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ အရင္လိုသူမ်ားအရင္းအႏွီးကို ကုိယ့္အရင္း အႏွီး အ ျဖစ္ Develop လုပ္တဲ့စနစ္ကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လက္ခံသြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္လုပ္ႏိုင္ရမယ္။ သတ္ မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ကာလ အ တြင္းမွာ Develop လုပ္ႏိုင္ရမယ္'' ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။ အဆို ပါ အသစ္ေဖာ္ထုတ္မည့္ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းမွ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားသာမက၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကိုပါ ပါဝင္ခြင့္ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ 

Source : Democracy Today


Facebook comments