ကြန္ဒိုဥပေဒဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ မထြက္ေသးသျဖင့္ ကြန္ဒုိတိုက္ခန္းမ်ား ေရာင္းအားက်ဆင္းေနဟုဆို

javascript
ကြန္ဒုိဥပေဒတြင္ နည္းဥပေဒထြက္ရွိရန္ က်န္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ကြန္ဒိုတိုက္ ခန္းတည္ေဆာက္သူမ်ား ေရာင္းအားက်ဆင္းေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းသည့္ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံု ကြန္ဒိုဥပေဒတြင္ နည္းဥပေဒထြက္ရွိရန္ က်န္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ကြန္ဒို တည္ေဆာက္သူလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အက်ပ္ေတြ႕ေနသည္။

‘‘ေစ်းကြက္မွာ ေရာင္းဖို႔ ေစာင့္ေနရတာေတြမ်ားေတာ့ နည္းဥပေဒထြက္ဖို႔ က်န္ေနေတာ့အကုန္အက်ပ္႐ိုက္ကုန္တာ’’ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ကြန္ဒိုဥပေဒတြင္ပါဝင္သည့္ စတုရန္းေပ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ အက်ယ္အဝန္းႏွ င့္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ေက်ာ္ပါက ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ကို ေရာင္းခ်ႏုိင္သည္ ဆို သည့္ အခ်က္ေၾကာင့္ အျမန္ဆံုးနည္း ဥပေဒ ျပ႒ာန္းေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း IGreen ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ႏုိင္က ဆိုသည္။

စုေပါင္းပိုင္ဥပေဒ Condo Law ကို ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္ က ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေသာ္လည္း နည္းဥပေဒ ျပ႒ာန္း ရန္ လိုအပ္ေနသည္။

၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ စုေပါင္းအေဆာက္အအံုဥပေဒ (ကြန္ဒိုဥပေဒ)အေပၚ အပိုဒ္လိုက္ ေဆြးေႏြးကာ ဥပေဒတစ္ခုလံုးကို အတည္ျပဳၿပီး ျပည္တြင္းရွိ ကြန္ဒိုအေဆာက္အအံုတစ္ခု၏ အခန္းမ်ားအနက္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို ႏိုင္ ငံျခားသားမ်ားအား ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္ဟူေသာ အခ်က္အပါ အဝင္ အတည္ျ ပဳခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကြန္ဒိုအထပ္ျမင့္ တိုက္ခန္းမ်ားေဆာက္လုပ္မႈ မ်ားျပား လာေသာ္လည္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ေနာက္ဆံုးေကာက္ယူ ထားသည့္ စာရင္းမ်ား အရ ကြန္ဒိုဝယ္ယူႏိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စု သည္ ေလးေသာင္းခန္႔သာရွိၿပီး ၎တို႔က ကြန္ဒိုမ်ား ဝယ္ယူမႈမရွိ၍ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေစ်းကြက္မွာ ယေန႔အထိ ေအးစက္ေနဆဲျဖစ္သည္။

လက္ရွိရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီး ကြန္ဒိုအမ်ားစု သည္ ႏိုင္ငံျခား သားမ်ား အေနျဖင့္ ဝယ္ယူေနထိုင္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ အျပင္ ငွားရမ္းလို မႈႏႈန္းပင္ မရွိေၾကာင္း ေတာ္ဝင္ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွ ဦးကိုိကိုေထြး က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားအမ်ားစုမွာ ကုမၸဏီဝန္ ထမ္းႏွင့္ သာမန္အလယ္အလတ္လူတန္းစားမ်ားသာမ်ားၿပီး ေငြေၾကး သံုးစြဲႏိုင္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမွာ နည္းပါးေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ ေစ်းသက္သာေသာ ရပ္ကြက္မ်ားရွိ တိုက္ခန္းမ်ား တြင္ သာ ငွားရမ္းေနထိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးကိုုကိုေထြးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

Source: 7DayDaily

Facebook comments