အခြန္ႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ သာမန္တုိက္ခန္း ေရာင္း၀ယ္မႈႏွင့္ ငွားရမ္းခေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာလ်က္ရွိ

javascript

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အေကာက္ ဥပေဒသည္ သာမန္တုိက္ခန္း ေရာင္း၀ယ္မႈႏွင့္ ငွားရမ္းမႈေဈးႏႈန္းမ်ားကုိ ပုိမုိ ျမင့္တက္လာေစႏုိင္သည္ဟု အိမ္ၿခံေျမ၀ါရင့္ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

အဆုိပါဥပေဒအရ က်ပ္သိန္း ၁,၀၀၀ ႏွင့္အထက္ ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားအတြက္ အခြန္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း က်သင့္ေစရန္ သတ္မွတ္ လုိက္ရာ အိမ္ျခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္ေဈးကြက္ သည္ က်ပ္သိန္း ၁,၀၀၀ ေအာက္သုိ႔ ဦးတည္ လာလ်က္ရွိၿပီး တုိက္ခန္းအေရာင္းအ၀ယ္ ႏွင့္ အငွားေဈးကြက္တြင္ ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္ လာေစသည္ဟု သိရသည္။

"လက္ရွိအခြန္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ေတာ့ ျပည္သူေတြကေတာ့ မအီမလည္နဲ႕ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကုိ ခံစားေနရတယ္။ အေျခခံတန္ဖုိးနည္းအေရာင္းအ၀ယ္ေလးေတြကုိပါ အခြန္ႏႈန္းက အရမ္းျမႇင့္တင္လုိက္ေတာ့ အေျခခံလူတန္းစား ေတြက ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ဒုကၡေရာက္ ရတယ္။ အိမ္ျခံေျမေလာကအေနအထားနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ သိန္းသုံးရာ ေလးရာဆုိတာက စာရင္းထဲကုိ မ၀င္သလုိျဖစ္ေနတယ္။ သိန္း ၁,၀၀၀ ၀န္းက်င္ဆုိတာကလည္း တကယ္၀ယ္ေတာ့ မယ္ဆုိရင္ေျပာပေလာက္တဲ့ တူတူတန္တန္ အခန္းကို မရဘူး။ အခုက သိန္း ၁,၀၀၀ နဲ႔ အထက္ကုိ၀ယ္မယ္ ဆုိရင္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ အထက္ အခြန္ေဆာင္ရမယ္ဆိုတာ ျဖစ္သြားတယ္ေလ။ အခုဆုိရင္ပဲ အခြန္ႏႈန္းထားက အရင္ကထက္စာရင္ ငါးဆေလာက္တက္သြား တယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ အေရာင္းအ၀ယ္ အေနအထားေတြ အားလုံးက ကေမာက္ကမ ေတြျဖစ္ကုန္တာေပါ့"ဟု မ႑ိဳင္ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိး ေဆာင္လုပ္ငန္းမွ ဦးသန္းဦးက ေျပာသည္။

လာမည့္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ စတင္အသက္၀င္မည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏အခြန္ အေကာက္ဥပေဒတြင္ ၀င္ေငြရလမ္းေဖာ္ျပ ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ အေျခပစၥည္းတစ္ခုခုအား ၀ယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါက က်ပ္သိန္း ၁,၀၀၀ ႏွင့္အထက္ ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားအတြက္ အခြန္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ ရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ယခင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အခြန္ အေကာက္ဥပေဒတြင္ က်ပ္သိန္း ၁,၀၀၀ ႏွင့္ အထက္ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားကုိ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ေပးေဆာင္ရန္ျပ႒ာန္းထားခဲ့ၿပီး က်ပ္ သိန္း ၁,၅၀၀ ႏွင့္ အထက္ကုိသာ အခြန္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက်သင့္ေစရန္ ျပ႒ာန္းထားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ အိမ္ျခံေျမေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားအေပၚ အခြန္ေဈးႏႈန္းမ်ားတုိးျမင့္လုိက္ျခင္းသည္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ သာမန္အားျဖင့္ အခန္း၀ယ္ယူလုိသူမ်ားႏွင့္ အငွားေနထုိင္လုိသူမ်ားအတြက္ တုိက္႐ုိက္သက္ေရာက္လာ ေစ ႏုိင္လ်က္ရွိသည္ဟုလည္း ဦးသန္းဦးက ေျပာသည္။

"အခြန္ႏႈန္းထားက ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ဖုိ႔ လုပ္တယ္ဆုိေပမယ့္ တကယ္တမ္းေငြေၾကးခ၀ါခ်တဲ့သူေတြက သိန္း ၁,၀၀၀ ေလာက္ကုိ လွည့္ၾကည့္တာမဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ တကယ္လုပ္တာက သိန္းေသာင္းနဲ႕ခ်ီတဲ့ အိမ္ရာ ေတြနဲ႔ ေက်ာက္မ်က္အႀကီးစားေရာင္း၀ယ္မႈေတြမွာလုပ္တာေလ။ ဆုိေတာ့ ဘာမဟုတ္တဲ့ အဆင့္ေတြကုိပါ လွမ္းၿပီးခ်ဳပ္လုိက္ေတာ့ တကယ္မျဖစ္စေလာက္ ၀ယ္ယူၾကမယ့္သူေတြအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ေအးသြားရတယ္" ဟု ဦးသန္းဦးက ေျပာသည္။ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ အေျပာင္းအလဲ ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာအက် ဆုံး ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္တံတား၊ ပန္းဘဲတန္း၊ လမ္းမေတာ္၊ လသာ၊ ပုဇြန္ ေတာင္၊ ဗုိလ္တေထာင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ အခန္း ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ အျခားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားထက္ ပုိမုိမ်ားျပားကာ ေဈးႏႈန္းအျမင့္ပုိင္းတြင္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနႏိုင္သည္ဟု အိမ္ျခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

"ၿမိဳ႕တြင္းေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္က ေက်ာင္းနဲ႕နီး တယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနဲ႔လည္း နီးတဲ့အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခုရွိတဲ့သူ ေတြနဲ႔ ကားက်ပ္တည္းမႈကုိ မခံႏိုင္တဲ့သူေတြ ကသာ 
ဆက္ၿပီးငွားရမ္းေနထုိင္ၾကေတာ့တာေပါ့။ အခန္းေဈးေတြက အျမင့္ပုိင္းမွာသာရွိ ေနေတာ့အမ်ားစုက ငွားေနၾကတဲ့အတြက္ အငွားေဈးကြက္က ပုိမ်ားတယ္။ သာမန္စား၀တ္ ေနေရးအတြက္ႀကိဳးပမ္းေနရတဲ့သူတစ္ေယာက္ အတြက္ေတာ့ ၿမိဳ႕ထဲေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္မွာ အခန္းတစ္ခန္း၀ယ္ဖုိ႔ဆုိတာက မျဖစ္ႏုိင္ဘူး" ဟု ေရႊႀတိဂံအိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွ ဦးသစၥာေလးက ေျပာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အဓိကအခ်က္အခ်ာက် ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးအေနအထား အရ ၿမိဳ႕တြင္းငွားရမ္းေနသူ အေရအတြက္ ေလ်ာ့က်မသြားသျဖင့္ အခန္းေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ လည္း က်ဆင္းလာျခင္းမရွိဘဲ ေဈးႏႈန္းျမင့္ တက္ေနဆဲျဖစ္ရာ အထပ္ျမင့္အေဆာက္ အအံုမ်ား တုိးတက္လာမႈ မ်ားလာသည့္ သာေကတ၊ သု၀ဏၰ၊ သဃၤန္းကြ်န္း စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ၾကသူလည္း မ်ားလာသည္ဟု ဦးသစၥာေလးက ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းသစ္မ်ား ေပါမ်ားသည့္ သာေကတ၊ သု၀ဏၰ၊ သဃၤန္းကြ်န္း စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ အခန္းေဈးႏႈန္းမ်ား သည္ ၿမိဳ႕တြင္းေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ ေဈးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တစ္ခန္းစီအလိုက္ က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ ေဈးသက္သာေနသည္ ဟု သိရသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီး ဌာနကလည္း အငွားစနစ္ျဖင့္ ေနထုိင္ႏုိင္ သည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပး လ်က္ရွိေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ မ်ားျပား
လာ သည့္ လူေနထူထပ္မႈအရ မိသားစုဦးေရႏွင့္ အခန္းအေရအတြက္ ေလာက္ငမႈမရွိျဖစ္ေနရာ အခန္းငွားရမ္းမႈေဈးႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းေစရန္ တြန္းအားမေပးႏုိင္ေသးေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမက႑ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာသည္။

"အစုိးရက ငွားေနႏုိင္တဲ့ စီမံကိန္းေတြလုပ္ ေနတယ္ဆုိေပမယ့္ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အေနအထားကရွိတဲ့အခန္းအေရအတြက္နဲ႔ ငွားရမ္း ေနထုိင္သူအေရအတြက္က မမွ်ေတာ့ ေဈးက်ဖုိ႔က မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ အငွားေဈးေတာင္ မက်မွေတာ့ အေရာင္းေဈး က်ဖုိ႔က ပုိၿပီးမျဖစ္ ႏုိင္ဘူး။ အိမ္ရာ အခန္းေတြကုိ လူဦးေရနဲ႔ မွ်တတဲ့အထိ မ်ားမ်ားစားစားထြက္လာ ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ အငွားေဈး ျဖစ္ျဖစ္၊ အေရာင္းေဈးျဖစ္ျဖစ္ ဆက္ၿပီး တက္ေနဦးမွာပဲ။ ဒါကုိ ထိန္းခ်ဳပ္လုိ႔လည္းရမွာ မဟုတ္ဘူး "ဟု ဦးသစၥာေလးက ေျပာသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရသစ္တက္လာပါက အိမ္ျခံေျမ က႑တြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ထပ္မံ ေပၚထြက္လာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းလ်က္ရွိသကဲ့သုိ႔ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္အေပၚ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ ႏုိင္ရန္လုိအပ္လ်က္ရွိသည္ဟု ဦးသန္းဦးက ေျပာသည္။

"ၿပီးခဲ့တဲ့ေန႔ကပဲ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆) ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က ရန္ကုန္ တုိင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စီမံကိန္းေတြကုိ စိစစ္ဖုိ႔ လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ အသံေလးေတြထြက္လာတယ္။ ဒီလိုအသံထြက္လာတာက ၿမိဳ႕တြင္းဘက္ကုိ တစ္ခုခုေျပာင္းလဲေစမွာလားဆုိတာ ေတြး စရာရွိတယ္။ ၿမိဳ႕ထဲဘက္မွာရွိေနတဲ့အိမ္ရာစီမံကိန္း ေတြနဲ႕ ပတ္သက္လုိ႔ ဘယ္လုိအက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈေတြရွိမွာလဲ။ အသစ္ေတြကုိ ထပ္ၿပီး ခြင့္ျပဳသြားမွာလား၊ အေဟာင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဘယ္လုိဆက္လုပ္သြားမွာလဲ၊ ကြန္ဒုိမီနီယံေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဘယ္ေလာက္အထိ အားျပဳၿပီးေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမလဲ စသျဖင့္ အမ်ားႀကီး ေစာင့္ၾကည့္စရာေတြရွိလာတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ေနရာလြတ္ေျမဧရိယာမ်ားမရွိသေလာက္ နည္းပါးေနၿပီျဖစ္ရာ သာမန္လူေနတုိက္ခန္းမ်ားႏွင့္ ကြန္ဒုိအခန္းမ်ားကုိသာ ေရာင္း၀ယ္၊ ငွားရမ္းသည့္ ေဈးကြက္ကုိသာ ျဖစ္ေပၚေနေစ လ်က္ရွိသည္ဟု အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ မ်ားက ေျပာသည္။

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ တြင္ဆုိပါက ၁၂ ေပခြဲ၊ ေပ ၄၀ အက်ယ္အ၀န္း ရွိ အထပ္အျမင့္ ခုႏွစ္လႊာႏွင့္ ရွစ္လႊာကဲ့သုိ႔ အခန္းသည္ပင္လွ်င္ ေရာင္းေဈးအားျဖင့္က်ပ္ သိန္း ၃၇၀ ႏွင့္အထက္ ေဈးေပါက္ေနကာ အငွားေဈးႏႈန္းအားျဖင့္ က်ပ္ႏွစ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္းအထိ ေဈးေပါက္လာလ်က္ရွိၿပီး၊ ႏွစ္စဥ္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာေန လ်က္ရွိသည္ဟုလည္း ၎တုိ႔က ေျပာသည္။

"ေဈးႏႈန္းအားျဖင့္ေတာ့ တစ္ခန္းခ်င္းစီအလုိက္ သူ႔ေဈးနဲ႔သူ ျဖစ္ေနမွာပဲ။ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု မတူႏုိင္ဘူး။ အခန္းအက်ယ္၊ လမ္းအက်ယ္၊ လမ္းတည္ေနရာအေနအထား၊ အခန္းျပင္ ဆင္ထားမႈ၊ တုိက္ခန္းနဲ႔ 
ကြန္ဒုိစတာေတြကုိ လုိက္ၿပီး တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုေတာ့ ေဈးႏႈန္းက မတူႏုိင္ဘူး။ ေနရာခ်င္းတူရင္ေတာင္ ကြန္ဒုိနဲ႔ သာမန္အခန္းက ေဈးမတူႏုိင္ဘူး။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ ေဈးကြက္အားနည္းခ်က္တစ္ခုက ကာလတစ္ခုရဲ႕ ေပါက္ေဈးလုိ႔ကုိ ေျပာလုိ႔ ေတာင္မရဘဲ လမ္းအေနအထားနဲ႔ အခန္း အျပင္အဆင္ေတြ အရ ႀကိဳက္တယ္ဆုိရင္ ႀကိဳက္သလုိ ေရာင္းသူ၀ယ္သူအဆင္ေျပတဲ့ ေဈးနဲ႔ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေန တာမ်ားတယ္" ဟု ဦးသစၥာေလးက ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ထဲေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း လသာ ၿမိဳ႕နယ္သည္ အခန္းအေရာင္းအ၀ယ္ေဈးႏႈန္း ႏွင့္ အငွားေဈးႏႈန္းအျမင့္ဆုံးျဖစ္ကာ ဒုတိယ ေဈးအမ်ားဆုံးၿမိဳ႕နယ္မွာ လမ္းမေတာ္ကရွိေနသည္ ဟုလည္း အက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

လသာၿမိဳ႕နယ္၏ အခန္းေဈးႏႈန္းမ်ား သည္ သာမန္လမ္းအေနအထားအရ ၁၂ ေပခြဲ၊ ေပ ၄၀ အက်ယ္အ၀န္းရွိ အထပ္အျမင့္ ခုနစ္လႊာ၊ ရွစ္လႊာရွိ အခန္းမ်ား၏ အနိမ့္ဆုံးေရာင္းေဈးႏႈန္းမွာ က်ပ္သိန္း ၃၉၀ မွ ၄၀၀ အထိ ခန္႔မွန္းေပါက္ေဈးရွိေနသည္ဟုေျပာ သည္။ ကြန္ဒုိတုိက္ခန္းမ်ားတြင္ အုိလံပစ္တာ၀ါ၊ ပန္းဆုိးတန္းအလယ္ရွိ Business တာ၀ါ၊ ၃၉လမ္းနဲ႔ လမ္း ၄၀ ၾကားရွိ Central တာ၀ါ မ်ားမွ အခန္းတစ္ခန္းေရာင္းေဈးသည္ အနိမ့္ ဆုံး က်ပ္သိန္း ၃,၀၀၀ ႏွင့္အထက္ရွိေနၿပီး ကားပါကင္ပါရွိမႈႏွင့္ အခန္းအျပင္အဆင္ အလုိက္ ေဈးႏႈန္းပုိမုိျမင့္မားေနေၾကာင္း သိရသည္။


Source : http://myanmar.mmtimes.com/

Facebook comments