ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ရခိုင္) အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီသစ္ ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္း

javascript

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟုိတယ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ရခိုင္ ဇုန္) က ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ရခုိင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးရွိ ဟုိ တယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားစုစည္း၍ အ လုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕အသစ္ ေရြး ခ်ယ္ပဲြကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္က ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရွိ ေျမာက္ဦးဟိုတယ္ ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

‘‘နဂိုကတည္းက ရခုိင္ဇုန္က ေရေျမအေနအထားအရ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုက နည္းနည္းေ၀းကြာေနတဲ့ အတြက္ ဇုန္ႀကီးတစ္ခုလံုးကို စု စည္းၿပီးေတာ့ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့အ တြက္ ဒီႏွစ္ကစၿပီး အကုန္လံုးစု စည္းၿပီး လုပ္ၾကမယ္ဆုိၿပီးေတာ့ အခုလို ေျမာက္ဦးမွာ လာၿပီးေတာ့ လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ျမန္မာ ႏုိင္ငံဟုိတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ သင္း (ရခုိင္ဇုန္)က ေရြးခ်ယ္သည့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕အသစ္ တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရ သည့္ ဦးသန္းဦးကေျပာသည္။

အဆိုပါ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖဲြ႕အသစ္သည္ ၂၀၁၇ မွ ၂၀၁၉ အထိ တာ၀န္ယူေဆာင္ ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္လည္ ပတ္မႈ တုိးတက္ေစေရးႏွင့္ ခရီး သြားလုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ က႑မ်ားကုိ ျပည္ နယ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ရန္လည္း ထည့္သြင္းေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။

‘‘ရခုိင္ဇုန္အတြက္ အလုပ္အ မႈေဆာင္အသစ္ေတြ ဖဲြ႕စည္းျခင္း ဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးက႑ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အေျခခံေကာင္းေတြတည္ေဆာက္ တာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရဘက္က လိုအပ္တာေတြကို ေဆာင္ရြက္ ေပးမွာျဖစ္သလို လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဘက္ကလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္လိုက္ရင္ ဟိုတယ္ခရီးက႑ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာႏုိင္ၿပီး ေဒသဖံြ႕ ၿဖိဳးမႈကို အေထာက္အကူျပဳေစ မွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရး၀န္ႀကီး ဦးေအးေက်ာ္သိန္းက ေျပာသည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟုိတယ္လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ရခုိင္ဇုန္)အ တြက္ အလုပ္အမႈေဆာင္အသစ္ ဖဲြ႕စည္းရာတြင္ ရခုိင္ဇုန္တစ္ခုလံုး အတြက္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖဲြ႕ ႏွင့္ ဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒၊ အတြင္းေရး မွဴးမ်ား ဖဲြဲ႕စည္းခဲ့ကာ ငပလီဇုန္၊ စစ္ေတြဇုန္၊  ေျမာက္ဦးဇုန္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴဇုန္တို႔အတြက္  အ လုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕၀င္သစ္မ်ား ကိုလည္း  ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

Source : 7day Daily News

Facebook comments