ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္မည္

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ျပန္လည္စတင္မႈ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ လမ္းေကာင္း မြန္ေရးကို အဓိကထားတည္ေဆာက္မယ္လို႔ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးၿဖိဳးေဝထြန္းက ေျပာပါတယ္။

သူက ‘ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးနဲ႔ ထပ္ေတြ႕ဆံုၿပီးမွ အေျခအေနအေသးစိတ္သိရမယ္၊ ဒီစီမံကိန္းအတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမွသာ အျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကလဲ စိတ္ဝင္စားမယ္၊ ဒါကိုလုပ္ဖို႔ ကုမၼဏီအေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ထိုင္းကုမၼဏီနဲ႔ ေဆြးေႏြးေနပါတယ္လို႔ ဆိုတယ္။
အဲသည္ စီမံကိန္းကို အီတာလ်ံ-ထိုင္းကုမၼဏီက စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရသက္တမ္း အတြင္းမွာ ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့ပါတယ္။ တနသၤာရီတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ ဂ်ပန္အစိိုးရအဖြဲ႕တို႔ဟာ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ စီမံကိန္းကိစၥရပ္ေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။
သူတို႔စိတ္ဝင္စားတဲ့အတြက္ လာမယ့္ ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ ဂ်ပန္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ၿပီး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔ရွိတယ္။ စီမံကိန္းျပန္လည္စတင္ရင္ အရင္အစိုးရနဲ႔ သေဘာတူထားတဲ့ စီမံကိန္းက တခ်ိဳ႕အပိုင္းကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို႔ရွိတယ္လို႔ ဦးၿဖိဳးေဝထြန္းကေျပာပါတယ္။

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းျပန္လည္စတင္ဖို႔ အခုအစိုးရလက္ထက္မွာဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ထားဝယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကိုအရင္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါ
တယ္။ၿပီးေနာက္ အီတာလ်ံ- ထိုင္း ကုမၼဏီနဲ႔ပါေဆြးေႏြးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္နဲ႔ ေက်ာက္ျဖဴအထူး စီးပြားေရးဇုန္သံုးခုကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာမွာ သီလဝါအထူးစီးပြားေရး ဇုန္တစ္ခုသာစတင္လည္ပတ္ေနၿပီး က်န္စီးပြားေရးဇုန္ေတြက လုပ္ငန္း မစတင္ႏိုင္ေသးပါဘူး။


Source: The Kumudra

Facebook comments