ေနျပည္ေတာ္မွာ အခေပး က်ဴးလုပ္ေနသူေတြ ရွိေန

javascript
ေနျပည္ေတာ္မွာ လယ္ယာသိမ္းခံ ေတာင္သူေတြနဲ႔ က်ဴးေက်ာ္သူေတြရဲ႕ ျပႆနာကို စည္ပင္က ျပန္ လည္ ေျဖရွင္းေပးမယ္ဆိုတဲ႔ သတင္းထြက္ေပၚေနတာေၾကာင့္ ပိုက္ဆံေပးၿပီး က်ဴးေက်ာ္တာမ်ိဳးေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ပံုစံ(၇)နဲ႔ လယ္ယာပိုင္ဆုိင္မႈ ေသခ်ာတဲ႔ ေတာင္သူဆီက ပိုက္ဆံတတ္ႏိုင္သူက ဝယ္လုိက္ၿပီး အဲသည္ လယ္ယာေျမကြက္ေတြကို လူေနအကြက္ရုိက္ၿပီး ျပန္လည္ ေရာင္းခ်တာ
 ျဖစ္ပါတယ္။ ေရာင္းတဲ႔အခါ မွာ ေပ ၄၀x ၆၀ လို ေျမကြက္မ်ိဳးကုိ က်ပ္ ၁၅ သိန္းေလာက္နဲ႔ ေရာင္းတာေၾကာင့္ ဝယ္သူေတြက လည္း စြန္႔ၿပီး ဝယ္ယူထားၾကတာပါ။

ေရႊလက္ပံ အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းက ဦးေက်ာ္စြာျမင့္က “တခ်ဳိ႕ကလဲ မသမာတဲ႔နည္းနဲ႔ ဝယ္ေနၾကတယ္၊ တရားဝင္ခ်ထားတဲ႔ ေဈးနဲ႔မဝယ္ဘဲနဲ႔ ေဈးေပါတဲ႔ အကြက္ကို ဝယ္တယ္၊ အကြက္ မ်ား ျပန္ေပးမလား၊ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ျပန္းေပးမလားဆုိတဲ႔ ဆႏၵနဲ႔ က်ဴးေနၾကတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပိုက္ဆံေပးၿပီး က်ဴးတာနဲ႔ မေပးဘဲ က်ဴးတာပဲ ကြာပါတယ္” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

လယ္ယာေျမေပၚမွာ အိမ္ေဆာက္ၿပီး ေနတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က လယ္ယာသိမ္းၿပီး အကြက္အစား ထုိး ျပန္ေပးမလားဆုိတဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ပိုက္ဆံေပးၿပီး က်ဴးေက်ာ္ဘဝကို တမင္ဖန္တီး ယူေနတဲ႔သူ အခ်ိဳ႕ ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ပံုစံ(၇)နဲ႔ လယ္ယာေျမကို ပိုင္ဆုိင္မႈ ရွိေနရင္ေတာင္ အဲသည္လယ္ယာ၊ ကိုင္း၊ ကၽြန္း၊ ဓနိေျမေပၚမွာ လူေနခြင့္ မရွိဘဲ တစ္ဖက္ရပ္တဲ႔ (လယ္ေစာင့္တဲ) သာ ထုိးခြင့္ရွိပါတယ္။

ေျမအမ်ိဳးအစားမွာ လယ္နဲ႔ယာ ဆုိၿပီးေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ လူေနထိုင္ခြင့္ မရွိတာေၾကာင့္ ယာေျမ ကို အျခားနည္းနဲ႔ အသံုးခ်ဖို႔ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီးေကာင္စီမွာ ျပန္လည္
ေလွ်ာက္ထားတာမ်ိဳး ေတြ ရွိတယ္။

အဲသည္လို ေလွ်ာက္တဲ႔ေျမေတြကို တကယ္အသံုးခ်လို႔ မရေတာ့ဘူးဆုိတာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနက အဆင့္ဆင့္ စစ္ေဆးပါတယ္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးလုိ႔ မရေတာ့ဘဲ လူေနထိုင္မႈနဲ႔ နီးစပ္ေနတယ္။ ဘယ္လိုမွ စိုက္ပ်ိဳးလို႔ အဆင္မေျပတဲ႔ ေျမမ်ိဳး ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ႔ အဆင့္ဆင့္ ေထာက္ခံခ်က္ေတြ ရ လာရင္ေတာ့ အျခားေျမအျဖစ္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးမယ္လို႔ သိရပါတယ္။


Source: The Modern

Facebook comments