လာမယ့္ႏွစ္မွာ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ရံုးတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈေတြ တုိးျမင့္လုပ္ကိုင္ဖို႔ ထိုင္းစီစဥ္လာ

javascript
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈေတြ တုိးျမင့္ႏိုင္ေရးရည္မွန္းထားတဲ့ ထိုင္းရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာတစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ လာမယ့္ႏွစ္အတြင္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ရံုးခြဲတစ္ခု လာေရာက္ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္သြားဖို႔ ထိုင္းရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာဘုတ္အဖြဲ႕ BOI ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။
ထုိင္းအစိုးရအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ က်န္အာဆီယံေဒသေတြမွာ ယင္းရဲ႕ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈေတြကို တိုးျမင့္သြားဖို႔ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ခ်မွတ္ လုပ္ကိုင္ေနလ်က္ရွိပါတယ္။ အလားတူ ထုိင္းရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈတာ၀န္ရွိ သူေတြအေနနဲ႔ လာမယ့္ႏွစ္မွာပဲ ဗီယက္နမ္ရဲ႕ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕နဲ႔ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ မွာ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕တို႔မွာ ရံုးေတြအသီးသီး ထပ္မံဖြင့္လွစ္သြားဖို႔လည္းရွိေနပါေသးတယ္။
" အာဆီယံေဒသကေတာ့ အရင္းအျမစ္ေတြေပါၾကြယ္၀ၿပီး အရည္အေသြးျမင့္အလုပ္သမားထုတစ္ခုလည္း ရွိလို႔ ဆြဲေဆာင္မႈေကာင္းတဲ့ေဒသတစ္ခုပါပဲ၊ ေနာက္ၿပီး စရိတ္စက သက္သာမႈရွိသလို တုိးတက္မႈႏႈန္းျမန္ဆန္တဲ့ ေစ်းကြက္ေတြလည္း ရွိေနပါတယ္" လို႔ ထိုင္းရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈတိုးျမင့္ေရးေအဂ်င္စီက ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Chokedee Kaewsang က ေျပာပါတယ္။
" အထူးသျဖင့္ ကေမၻာဒီးယား လာအို၊ ျမန္မာနဲ႔ ဗီယက္နမ္ အုပ္စုက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈေတြအတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုမိုေပးထားေနႏိုင္ပါတယ္" လို႔ ၎က အင္တာဗ်ဴးတစ္ခု မွာ ေျပာသြားပါတယ္။ 
" ေဒသတြင္းမွာေတာ့ ျမန္မာက အဓိကက်တဲ့ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနပါတယ္၊ သူ႔မွာက စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏႈန္းက ျမင့္တက္ေနသလို ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကလည္း အလ်င္အျမန္ဖြံၿဖိဳးလာေနပါတယ္၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ေတြ ေပါၾကြယ္၀သလို အလုပ္သမား အင္အား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကြန္ရက္ ေကာင္းမြန္ေနပါတယ္၊
ျပည္တြင္း၀ယ္လိုအားလည္း ႀကီးထြားလာေနပါတယ္၊ ဒီအေျခအေနေတြ က ထုိင္းကုမၸဏီအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့လကၡဏာရပ္တစ္ခုပါပဲ" လို႔ Chokedee က ေျပာသြားပါတယ္။
အလားတူ ယခုႏွစ္ ပထမကိုးလတာအတြင္း အာဆီယံေဒသတြင္း ထိုင္းတို႔ရဲ႕ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈတန္ဖုိး ဘတ္ ၁၉၇ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ အနက္က ဘတ္ ၁၄ ဘီလီယံေလာက္က ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို ၀င္ေရာက္စီးဆင္းခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ BOI ရဲ႕ အဆိုရ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြတည္းက ထိုင္းရင္းႏီွးျမဳွပ္ႏွံသူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ၎တို႔ရဲ႕ အႀကိဳက္ဆံုးရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံရာေနရာေတြအျဖစ္ ဗီယက္နမ္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာကို ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ထားခဲ့ၿပီးေတာ့ အမ်ားဆံုး စိတ္၀င္စားလုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ နယ္ပယ္ေတြကေတာ့ အထည္အလိပ္နဲ႔ စုိက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ပိုးကုန္လုပ္ငန္းေတြျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

Source : SFJ Strategy First

Facebook comments