မႏၲေလးစည္ပင္ပိုင္ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံုငယ္မ်ားငွားရမ္းခ အျမင့္ဆံုး ငါးဆအထိ ေစ်းျမႇင့္မည္ဟုဆို

javascript
မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ ပင္သာယာေရးေကာ္မတီပိုင္ေျမ ေနရာႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔ ငွားရမ္းခကို လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္ကစတင္ကာ အျမင့္ ဆံုးငါးဆထိ 
ေစ်းႏႈန္းတိုးျမႇင့္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

စည္ပင္ပိုင္ေျမေနရာမ်ား၏ ငွားရမ္းခမ်ားေစ်းႏႈန္းတိုးျမႇင့္ရာ တြင္ ဟိုတယ္မႏၲေလး၊ မင္းသား ႀကီးဟိုတယ္ 
စသည္ျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုကာ ငွားရမ္းထားသည့္ 
ေဆာက္အအံုႏွင့္ ေျမေန ရာမ်ား မပါ၀င္ေသးဘဲတစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ သက္တမ္းတုိးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ကာ ငွားရမ္းသည့္ေျမေနရာႏွင့္ အေဆာက္အအံုငယ္မ်ားကိုသာေစ်းႏႈန္းတိုးျမႇင့္မည္ဟု မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ထြန္းကေျပာၾကား သည္။

အရင္က ငွားရမ္းခဲ့တဲ့ အေျခခံေစ်းႏႈန္းေတြက နည္းလြန္း တဲ့အတြက္ ေစ်းျမႇင့္တာပါ။ ေျမ ေနရာအေနအထားနဲ႔ လုပ္ငန္း ေကာင္း၊ မေကာင္းအေပၚမူတည္ ၿပီး ၅၊ ၄၊ ၃၊ ၂၊ ၁ ေပါ့။ အျမင့္ ဆံုးငါးဆအထိေစ်းႏႈန္းတုိးျမႇင့္မွာျဖစ္ပါတယ္ဟု ဦးသက္ႏိုင္ထြန္း ကေျပာသည္။

မႏၲေလးစည္ပင္ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ကစားကြင္းဌာနေအာက္ရွိ ေစ်း ဆိုင္၊ ပန္းၿခံ၊ ကစားကြင္း၊ေကာ္ဖီ ဆိုင္ စသည့္ေျမေနရာႏွင့္ 
အေဆာက္အအံုငယ္မ်ား ငွားရမ္း ခတိုးျမႇင့္မည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားက စည္ပင္ပိုင္ ေျမေနရာႏွင့့္ အေဆာက္အအံု ငွားရမ္းခမ်ား ေစ်းႏႈန္းတိုးျမႇင့္ရာ တြင္ ႏွစ္စဥ္ငွားရမ္းခ၏ 
၁၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ေစ်းႏႈန္းတိုးျမႇင့္ခဲ့ ၿပီး လက္ရွိ
တြင္ေခတ္ကာလေပါက္ ေစ်းမ်ားႏွင့္ ကြာျခားလြန္းေန၍ ယခုကဲ့သို႔ငွားရမ္းခမ်ား ဆခ်ီတုိး ျမႇင့္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးသက္ႏိုင္ ထြန္းကေျပာၾကားသည္။ေျမေနရာႏွင့္အေဆာက္ အအံုငွားရမ္းခ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တုိးျမႇင့္ႏိုုင္ရန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ ၀န္ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း ငွားရမ္းခမ်ား ေစ်းတိုးေပး ရန္သေဘာတူၾကသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

အေဆာက္အအံုႏွင့္ေျမေန ရာ ၇၀ ခန္႔၏ ငွားရမ္းခမ်ားကို တိုးျမႇင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ငွားရမ္း ခေစ်းႏႈန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ၿပီးပါက
လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မ တီအေနျဖင့္ က်ပ္သန္း ကိုးရာခန္႔ ဘ႑ာေငြပိုမိုရရွိမည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ပန္းဥ ယ်ာဥ္ႏွင့္ ကစားကြင္းဌာန ေအာက္ရွိ မႏၲေလးကန္ေတာ္ႀကီး 
မွကစားကြင္း၊ ပန္းၿခံ၊စားေသာက္ ဆိုင္ႏွင့္ ေကာ္ဖီဆိုင္ငွားရမ္းခမ်ား သည္ ေခတ္ကာလႏွင့္ကိုက္ညီ ေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမဟုတ္ေတာ့ဘဲ စည္ပင္အတြက္ အခြန္ဘ႑ာေငြ ပိုမိုရရွိႏိုင္ရန္ ေခတ္ကာလႏွင့္ အညီ ေစ်းႏႈန္းမ်ား
ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံသင့္ေၾကာင္း မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဦး ေက်ာ္၀င္းက ၂၀၁၃ ကတည္းက မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ အႀကံျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ေျမကြက္က်ယ္ မ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ အျခားစည္ ပင္ပိုင္ေျမေနရာႏွင့္ အေဆာက္ အအံုမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔ ငွားရမ္း 
ခဲ့ရာတြင္ အလြန္နည္းပါးေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ငွားရမ္းထားခဲ့ၿပီး ၿမိိဳ႕ လူထုအတြက္ နစ္နာသူမ်ားရွိေန သည္ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံမ်ားကေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။

Source:7DayDaily

Facebook comments