ျပင္ဦးလြင္ အနီးစခန္း၀န္းက်င္ေျမကြက္မ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ေကာင္းမြန္

javascript

ျပင္ဦးလြင္ အနီးစခန္း၀န္းက်င္ေျမကြက္မ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ေကာင္းမြန္

 

မႏ ၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရိွ အနီးစခန္းပတ္၀န္းက်င္

ေျမကြက္မ်ား  အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လ်က္ရိွၿပီး ရြာေျမမ်ားလည္း အေရာင္းအ၀ယ္

ေစ်းကြက္ အသင့္အတင့္ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေဒသခံ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ား

အား စံုစမ္းေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

 

သေျပရြာေက်းရြာ၊ ေရငယ္ေက်းရြာ၊ ေရခ်မ္းအုိးေက်းရြာ၊ ေညာင္ကုန္းေက်းရြာမ်ား

၊ ပြဲေကာက္ ေရတံခြန္၊ အနီးစခန္း ပတ္၀န္းက်င္ ကြဲ်နားေထာက္၊ လက္ပံကုန္း

ေက်းရြာမ်ားဘက္၌ ေျမကြက္အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ား ရိွေနၿပီး လမ္းမႀကီးေဘးရိွ

ရြာေျမမ်ား၏ လမ္းမေမးတင္ ေနရာေကာင္း အကြက္မ်ားဆုိလွ်င္သိန္း ေထာင္ဂဏန္း

အထိ အေရာင္းေစ်းေခၚမႈမ်ား ရိွေနေၾကာင္းသိရသည္။

 

အနီးစခန္းနားက ေျမေစ်းကေတာ့ လတ္တေလာမွာ သိန္း ၂၀၀ ကေန ၂၅၀ ၾကား

အေရာင္းေခၚေနတဲ့ ေျမကြက္ေတြ ေတြ႔ရတယ္ သိပ္မက်ယ္တဲ့အကြက္ေတြဆုိရင္ေတာ့

သိန္း ၁၀၀ ၀န္းက်င္ေတြလည္း အေရာင္းေတြရိွပါတယ္ လမ္းအေနအထား ပိုေကာင္း

တဲ့ ေနရာေတြကေတာ့ ေစ်းပိုတာေပ့ါ ခုေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ အဲဒီေစ်းေတြနဲ႔

ေခၚေနတဲ့ အကြက္ေတြရိွပါတယ္ ဒီဘက္ေတြကေတာ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ေျမ၀ယ္

ခ်င္တဲ့သူေတြလည္း ရိွသလုိ တခ်ိဳ႔က်ေတာ့လည္း သီးပင္စားပင္ေလးေတြ စိုက္ပ်ိဳးရင္း

ေအးေအးေဆးေဆးေနခ်င္တဲ့ သူေတြလည္း ရိွၾကတယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေပ့ါ တခ်ိဳ႔ကားပိုင္ေတြ

ကလည္း ကားနဲ႔ အလဲအထပ္လုပ္ၿပီး ေျမလုိခ်င္တဲ့သူေတြလည္း ရိွၾကတယ္ တခ်ိဳ႔

ရြာေျမ ပိုင္ရွင္ေတြက်ေတာ့လည္း ပိုင္ဆုိင္တဲ့ ေျမကြက္နဲ႔ ကားနဲ႔ကို အလဲအထပ္ လုပ္

ခ်င္တယ္ အဲလုိမ်ိဳးေလးေတြ ေတြ႔ရတယ္ ရြာေတြဘက္မွာလည္း သူ႔ဟာနဲ႔သူ အေရာင္း

အ၀ယ္ေလးေတြျဖစ္ပါတယ္ ေစ်းကြက္အေနအထားကေတာ့ ေစ်းကြက္က သိပ္ၿပီး

အေကာင္းႀကီးလည္း မဟုတ္ေသးပါဘူး ေနရာတစ္ခုထဲ ကြက္ၿပီးျဖစ္ေနတာမ်ိဳးလည္း

မဟုတ္ဘူးေပ့ါ ဒီဘက္က ရြာေျမေတြကလည္းေပါေတာ့ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈအလိုက္

ေပ့ါ တခ်ိဳ႔၀ယ္လုိေတြ အေနနဲ႔က်ေတာ့လည္း ရိွတဲ့ေငြနဲ႔ ရႏိုင္တဲ့ေနရာ အဆင္ေျပသလုိ

၀ယ္ထားၾကတာေတြလည္းရိွတာပဲ ေရမီး အဆင္ေျပတဲ့ေနရာေတြဆုိရင္ ရြာေျမေတြ

လည္း ေစ်းေကာင္းပါတယ္ ၿမိဳ႔ေရွာင္လမ္းဘက္ေတြမွာလည္း ေျမကြက္အေရာင္းေတြ

ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္ အေရာင္းအ၀ယ္အေျခအေနကေတာ့ အသင့္အတင့္ပါပဲ ေယဘုယ်

အားျဖင့္ ေျပာရရင္ေတာ့လံုးလံုး အေရာင္းမျဖစ္တဲ့ ေဒသေတြထက္ စာရင္ ေစ်းကြက္

အေျခအေနကေကာင္းတယ္ေျပာရမွာေပ့ါ ျပင္ဦးလြင္ေဒသခံ အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္

တစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသည္။

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

Facebook comments