ရန္ကင္းၿမိဳ႔နယ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အိမ္ငွားရမ္းမႈေစ်းကြက္ေကာင္းမြန္

javascript

ရန္ကင္းၿမိဳ႔နယ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အိမ္ငွားရမ္းမႈေစ်းကြက္ေကာင္းမြန္

 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ဖိတ္ေခၚႀကိဳဆုိေနသည့္ လက္ရိွျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 

စီးပြားေရးေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားအား လာေရာက္ေလ့လာၾကေသာ 

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား ကိုယ္တုိင္

လာေရာက္ေလ့လာၾကသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ လက္ရိွလာေရာက္ 

အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားမွ အိမ္ေျပာင္းအိမ္ေရႊ႕ျခင္း

မ်ားေၾကာင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံသားတုိ႔ အိမ္ရာတုိက္ခန္း ငွားရမ္းမႈမ်ား ပိုမုိေတြ႔လာ

ရေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားမွ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

 

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ငွားရမ္းေနထုိင္မႈမ်ားေသာ လံုးခ်င္းအငွားေစ်းကြက္တြင္ 

ပထမစိတ္၀င္စားမႈအမ်ားဆံုး ၿမိဳ႔နယ္အျဖစ္ ဗဟန္းၿမိဳ႔နယ္ ကမ ၻာေအး

ဘုရားလမ္းမမွေန၍ အေနာက္ဘက္ သံလြင္လမ္းမပတ္၀န္းက်င္အထိ 

လံုးခ်င္းမ်ားအငွားျဖစ္ၾကၿပီး ကမၻာေအးဘုရားလမ္းအေ႔ရွဘက္ကပ္ရပ္ 

ရန္ကင္းၿမိဳ႔နယ္အတြင္း၌လည္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အိမ္၊ တုိက္ခန္း ငွား

ရမ္းမႈ မ်ားျပားၿပီးကမာရြတ္ၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္ MICT Park အနီး၀န္းက်င္မ်ား

၌လည္း စိတ္၀င္စားသူမ်ားျပားေၾကာင္း Estate Myanmar Enterprise 

Real Estate Agency အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီမွ မန္ေနဂ်ာ

ကိုမ်ိဳးထုိက္က ေျပာၾကားသည္။

 

ရန္ကင္းဘက္က ပတ္၀န္းက်င္လည္းသန္႔တယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး

အေနနဲ႔လည္း အေ႔ရွေနာက္ေတာင္ေျမာက္ ဘယ္ကိုထြက္ထြက္ အဆင္ေျပ

ေတာ့ အငွားေစ်းကြက္မွာ အားသာခ်က္ရိွတယ္ ၂ ထပ္လံုးခ်င္းေတြဆုိရင္

၁၇/၁၈ သိန္းေလာက္ကေန သိန္း ၅၀ ေလာက္ထိေခၚတာေတြရိွပါတယ္

အမ်ားစုအငွားျဖစ္တာကေတာ့ သိန္း ၂၀ /၃၀ ၀န္းက်င္ အမ်ားစုေပ့ါ အဲဒီ

ေစ်းကေတာ့ ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပက လူေတြပါ ငွားတတ္ၾကတယ္ သိန္း 

ေလးငါးဆယ္၀န္းက်င္ေတြဆုိရင္ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ငွားတာမ်ားတယ္

တိုက္ခန္းေတြဆုိရင္ ေရႊအုန္းပင္ အိမ္ရာဘက္ေတြကိုလည္း ေနရာေကာင္း

တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ငွားရမ္းေနထုိင္မႈမ်ားၾကပါတယ္ တခ်ိဳ႔ဆို

လပုိင္းေလာက္ပဲ ငွားေနတာေတြလည္းေတြ႔ရတယ္ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္

အရ ခဏတျဖဳတ္ေနတာမ်ိဳးေတြလည္း ရိွတယ္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ ေျခာက္လခ်ဳပ္

အနည္းဆံုး ႏွစ္လသံုးလ ေလာက္နဲ႔တင္ အဆင္ေျပသလုိ အငွားရမ္းျဖစ္

တာေတြလည္း ခုေနာက္ပိုင္း ေတြ႔ရပါတယ္ ဟု ကိုမ်ိဳးထုိက္က ဆက္လက္

ေျပာၾကားသည္။

 

 

 

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ JICA တုိ႔ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္

မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဗဟိုစီးပြားဇုန္ခြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရန္လ်ာထားေသာ

စီမံကိန္းၿမိဳ႔နယ္မ်ားတြင္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္း

လ်ာထားေသာ စီမံကိန္းငါးခုရိွၿပီး မင္းဓမၼ စီးပြားေရးဇုန္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႔နယ္ ဗဟို

စီးပြားေရးဇုန္၊ ဒဂံုေတာင္ေျမာက္လမ္းဆံုအနီး၊ သီလ၀ါစက္မႈဇုန္နယ္ေျမႏွင့္

ပဲခူးျမစ္ကမ္းေဘးမ်ားကို လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

ရန္ကင္းၿမိဳ႔နယ္သည္ လူေနထုိင္မႈ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ပိုမိုေကာင္း

မြန္လာလ်က္ရိွေနၿပီး မဟာရန္ကုန္စီမံကိန္း ၂၀၄၀ အရ ဗဟုိစီးပြားေရးဇုန္ခြဲ

တစ္ခုအျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္

လ်က္ရိွေနၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုလည္း တုိးခ်ဲ႔ေဆာင္

ရြက္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

ရန္ကင္းၿမိဳ႔နယ္အတြင္း အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည့္သူ႔အငွား

အိမ္ရာစီမံကိန္းမွ အငွားအိမ္ရာေဟာင္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္း၍ ေခတ္မီ အေဆာက္

အအံုမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္သြားရန္အတြက္လည္း ေဆာက္လုပ္ေရး

၀န္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႔ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရိွသည္။

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

Facebook comments