အေပါင္ေဈးကြက္ မ်ားျပားလာတဲ႔ အိမ္ၿခံေျမ

javascript
အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္အတြင္း အေပါင္ေဈးကြက္ မ်ားျပားလာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။အိမ္ၿခံေျမ အေပါင္ေဈးကြက္ရဲ႕ သေဘာသဘာဝကေတာ့ အခန္းတန္ဖိုးရဲ႕ ၄၀
ရာခိုင္ႏႈန္းေပးေခ်တဲ႔ စာခ်ဳပ္ ေတြမွာ အေပါင္ထားတဲ႔ ေျမရွင္ဘက္က အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ပံုစံ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ေပးရသလို ေနထိုင္တဲ႔ အိမ္ကလည္း ဖယ္ေပးရပါတယ္။ 
သည္လုိအျဖစ္အပ်က္ေတြမွာ ေျမပိုင္ရွင္ဘက္က အခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ GP/ SP လႊဲစာေတြနဲ႔ ေပးရတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕တိုက္ခန္းအေပါင္မွာေတာ့ သတင္းစာမွာ တရားဝင္ ေၾကာ္ျငာစာထည္႔ၿပီး အေပါင္ခံတာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

လူဖယ္ေပးရတဲ႔ အေပါင္အတုိးႏႈန္းထားကေတာ့ ပံုမွန္ကို ေလးရာခိုင္းႏႈန္းေလာက္ ယူၾကၿပီး အတိုးသက္ တမ္းကို ေျခာက္လအတြင္းသာ ခ်ဳပ္ၾကပါတယ္။ ေျမရွင္ဘက္က လစဥ္အတိုးေပးဖို႔ ေျခာက္လပ်က္ကြက္ တာမ်ိဳးဆုိရင္ ေျမရွင္က အေပါင္ယူထားတဲ႔သူနဲ႔ သေဘာတူထားတဲ႔ ေငြကို ယူၿပီး အေပါင္အဆံုးခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ကေတာ့ အိမ္ၿခံေျမကို ဝယ္ယူတာမ်ိဳး မလုပ္ေတာ့ဘဲ အေထာက္အထားမွန္ကန္တဲ႔ အေပါင္ေျမကြက္ ေတြကို လက္ခံၿပီး ေငြလွည့္ကစားတာေတြ ရွိေနပါတယ္။
အေပါင္ေဈးကြက္မွာေတာ့ လံုးခ်င္းတိုက္ေတြကို သိန္း ၁၅၀ ေလာက္နဲ႔ ျဖတ္ၿပီး တုိက္ခန္းေတြကိုေတာ့ သိန္း ၅၀ေလာက္နဲ႔ ေဈးျဖတ္တာမ်ားပါတယ္။

“အေပါင္လက္ခံကတည္းက အဲ႔ဒီအိမ္ကို ေနာက္ထပ္အိမ္ငွားထားခြင့္ ေပးရတယ္၊ အိမ္ကရတဲ႔ အတုိးကိုလဲ ရေတာ့ အစစ္အမွန္ေသခ်ာတဲ႔ အိမ္ေတြကို စိတ္ဝင္စားၾက
တယ္” လို႔ သုခအိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ ငန္းက ကိုနႏၵက ေျပာပါတယ္။

အေပါင္အတုိးႏႈန္းေတြကေတာ့ လူဆင္းတဲ႔ အိမ္ေတြကို ေလးရာခုိင္းႏႈန္းနဲ႔ လူမဆင္း အေပါင္ခံထားမႈမွာ ေတာ့ ေျခာက္က်ပ္ႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမတန္ဖိုးရဲ႕ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္အထိသာ တန္ဖိုးျဖတ္ၾကၿပီး အေပါင္ထားမယ့္ အိမ္ရဲ႕ စာခ်ဳပ္စာတမ္းနဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြကို သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီး ဌာနေတြမွာ စစ္ေဆးၿပီးမွ လက္ခံၾကတာမ်ားပါတယ္။

Source: The Modern

Facebook comments