မန္းမွာ ျမိဳ႕ထဲနဲ႔ နီးတဲ႔ က်ပ္ ငါးသိန္းတန္ အိမ္ျခံေျမ အငွားသြက္

javascript
မႏၱေလး အိမ္ျခံေျမအငွားေစ်းကြက္မွာေတာ့ ျမိဳ႕ထဲနဲ႔ သြားလာရနီးတဲ႔ တိုက္ခန္းနဲ႔ အိမ္ရာေတြကို ငွားရမ္းတာမ်ားပါတယ္။

ဖိုးလမင္း အိမ္၊ျခံ၊ေျမႏွင့္ အေထြေထြအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ ကို၀ဏၰစိုးက ျမိဳ႔ထဲနဲ႔ နီးတဲ့အတြက္ သြားေရးလာေရးအဆင္ေျပတယ္၊ျမိဳ႕ထဲမွာလို ဌားရမ္းခေစ်းတအား 
မျမင့္တာလဲပါတယ္ လို႔ေျပာပါတယ္။

မႏၱေလးျမိဳ႕ထဲနဲ႔ နီးတဲ႔ ရတနာတိုင္းျပည္အိမ္ရာတိုက္ခန္း၊လမ္း ၃၀ လူမႈ၀န္ထမ္းတိုက္ခန္းနဲ႔ ျမိဳ႕သစ္ဘက္မွာရွိတဲ႔ လမ္းသြယ္ေတြက လံုးခ်င္းေနအိမ္ေတြက တစ္လကို 
က်ပ္ငါးသိန္း၀န္းက်င္ရွိတဲ႔ အတြက္အဲသည္ေနရာေတြကို ငွားရမ္းတဲ႔ သူေတြမ်ားတယ္လို႔ မႏၱေလးကအိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ တခ်ိဳ႕ကဆိုပါတယ္။
အိမ္ျခံေျမငွားရမ္းမႈေတြကေတာ့ ပံုမွန္ရွိေနေပမဲ႔လည္း အေရာင္းအ၀ယ္ခက္က်ဲက်ဲသာ ျဖစ္တာကိုေတြ႔ရပါတယ္။

Source : The Modern

Facebook comments